PEROLEHAN TENDER

UMT/T19/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

31/12/2019
PETI NO: 1

UMT/T20/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN PUSAT PENYELIDIKAN LUAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

31/12/2019
PETI NO: 2

UMT/T21/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

31/12/2019
PETI NO: 1

UMT/T22/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

31/12/2019
PETI NO: 2

UMT/T17/2019

TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN RANGKAIAN DAN SISTEM PENGKABELAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI ZON PENTABDIRAN DAN ZON KOLEJ KEDIAMAN (FASA 1) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
24/12/2019

26/12/2019
PETI NO: 1

UMT/T18/2019

TENDER MENAIKTARAF PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
26/12/2019

24/12/2019
PETI NO: 2

UMT/T14/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INCUBATOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 7

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T15/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZE DRYER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 8

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T16/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN AUTOMASI PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN SISTEM PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2019
hingga
21/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 5

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
20/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 6

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
20/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2019
hingga
06/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
08/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2019

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PELAYAN DAN STORAN BAGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING SOLUTION UNTUK MEMBANGUNKAN OCEAN FORECASTING SYSTEM (OFS) DI INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
27/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
09/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2019

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER DAN KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2019
hingga
25/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
18/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2019

TENDER CADANGAN KERJA - KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN MAKMAL KAUNSELING SERTA KERJA – KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SAINS EKONOMI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2019
hingga
10/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI WAVE CURRENT FLUME CHANNEL (WCFC) UNTUK PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2019
hingga
08/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/01/2019
hingga
04/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2019
hingga
31/01/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2018

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN RESTORAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/12/2018
hingga
03/01/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2018 (PINDAAN)

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2018

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – TAWARAN SEMULA TENDER PEMBINAAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2018

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2018

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2018
hingga
25/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2018

TENDER PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR LAUT (SEAWATER INTAKE SYSTEM) UNTUK KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2018

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN PUSAT DATA PUSAT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PPTM) DAN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
17/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2018

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – TENDER PEMBINAAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/03/2018
hingga
26/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN LUAR BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/12/2017
hingga
04/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2017

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2017
hingga
27/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2017

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS HARTA BENDA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2017
hingga
05/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2017

TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DAN PEMASANGAN SISTEM PEMINTAS ANAI-ANAI SECARA KOMPREHENSIF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/08/2017
hingga
13/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2017 (PINDAAN)

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2017
hingga
23/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2017
hingga
05/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2017

TENDER PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2017
hingga
09/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2017

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/03/2017
hingga
09/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/11/2016
hingga
20/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2016

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL DAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/08/2016
hingga
15/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2016

TENDER PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYENGGARAAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI PERKAKASAN UTAMA RANGKAIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2016
hingga
19/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2016

TAWARAN SEMULA TENDER PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2016
hingga
14/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2016

TENDER CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/05/2016
hingga
02/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS & AKUATROP, HATCHERI BARU, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT, KOMPLEKS KULIAH PUSAT, FAKULTI PENGAJIAN MARITIM & SAINS MARIN, FAKULTI AGROTEKNOLOGI & SAINS MAKANAN DAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2016
hingga
09/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2016

TENDER PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
04/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2015

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIKAL DAN RANGKAIAN UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
10/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SULTAN MIZAN , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2015

TENDER CADANGAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN HARTA BENDA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (2016-2017)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2015

TENDER CADANGAN PEMBINAAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2015
hingga
28/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/05/2015
hingga
10/06/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2015

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
19/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2015

TENDER CADANGAN PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2015
hingga
05/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


PEROLEHAN SEBUTHARGA

UMT/SH123/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 37

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
11/12/2019

12/12/2019
PETI NO: 1

UMT/SH115/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RUANG GALERI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR DI BANGUNAN CANSELORI UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH116/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH122/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PELEKAT PAPAN TANDA DI LALUAN UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2019
hingga
05/12/2019

08/12/2019
PETI NO: 2

UMT/SH121/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM SALIRAN PERMUKAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
04/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH117/2019

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM SOKONGAN BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/11/2019
hingga
08/12/2019

09/12/2019
PETI NO: 1

UMT/SH118/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI KONFIGURASI UNTUK PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
03/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH119/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
03/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH120/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2019
hingga
08/12/2019

09/12/2019
PETI NO: 2

UMT/SH114/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN ALUMINIUM STRIP CEILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/11/2019
hingga
18/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH113/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM INSTITUTIONAL REPOSITORI (UMT-IR) PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
13/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH112/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM ELEKTRIK BAGI MENAIKTARAF ASTAKA ASRAMA UNTUK DIJADIKAN DEWAN TERTUTUP DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2019
hingga
29/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH109/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN VENTILATION LOUVERS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH106/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN TALANG AIR HUJAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH110/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH111/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF ASTAKA SEDIA ADA UNTUK DIJADIKAN DEWAN TERTUTUP DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/10/2019
hingga
22/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH100/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PELEKAT PAPAN TANDA DI LALUAN UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH101/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH102/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PROJEKTOR DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH103/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU DI KOLEJ KEDIAMAN DAN BILIK KULIAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH104/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG BANGUNAN DAN KAWASAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH105/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN DEWAN SULTAN MIZAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH107/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PEMAMPAT DAN MOTOR ELEKTRIK DI BILIK AHU BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH108/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN CAPACITOR BANK, INDUSTRIAL VENTILATION DAN SURGE PROTECTIVE DEVICE DI BILIK MAIN SWITCH BOARD (MSB) DAN BILIK VOLTAN TINGGI BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2019

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM PENCAHAYAAN KHAS STUDIO E-PEMBELAJARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
26/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM SALIRAN PERMUKAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/10/2019
hingga
13/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM RANGKAIAN DAN PERALATAN ICT DI STUDIO AL-QURAN, PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/10/2019
hingga
13/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN STUDIO E-PEMBELAJARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2019
hingga
16/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM SET PENJANA DAN KERJA ELEKTRIK BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN DI PULAU BIDONG DAN STESEN PENYELIDIKAN PENYU DI CHAGAR HUTAN, PULAU REDANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
02/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMBINA DAN MENYIAPKAN JETI DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
02/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN ANAI-ANAI SECARA KOMPREHENSIF MENGGUNAKAN KAEDAH PEMINTAS UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/09/2019
hingga
30/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 35

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2019
hingga
25/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 36

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2019
hingga
25/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2019

SEBUT HARGA MENAIKTARAF VERSI SISTEM MINI-PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) BAGI UNIT X-RAY PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2019
hingga
16/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIK PULIH SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/08/2019
hingga
28/08/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/08/2019
hingga
28/08/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI DI MAKMAL-MAKMAL PPIMG, RUANG BELAKANG PENTAS DEWAN SULTAN MIZAN, BILIK-BILIK PENSYARAH DAN SURAU KOMPLEKS SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2019
hingga
27/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2019
hingga
27/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PAKAI BUANG BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/07/2019
hingga
24/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2019
hingga
21/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/07/2019
hingga
15/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENJIN SANGKUT PADA BADAN BOT DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2019
hingga
16/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2019

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN PUSAT MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/07/2019
hingga
17/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SEDIADA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI COURT YARD, BANGUNAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2019
hingga
13/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2019
hingga
13/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM COOLING TOWER DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NURZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2019
hingga
03/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG VERTICAL BLINDS, LAPISAN FILEM HITAM DAN SAND BLASTING STICKER DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2019
hingga
08/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH60/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 19

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH61/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 20

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH62/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 21

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH64/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 22

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH65/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 23

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH67/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 25

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH66/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 24

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH68/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 26

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH70/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 27

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH71/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 28

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH72/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 29

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH73/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 30

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH75/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 31

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH76/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 32

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH77/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 33

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH78/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 34

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH44/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH45/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 5

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH46/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 6

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH47/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 7

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH48/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 8

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH49/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 9

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH50/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 10

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH51/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 11

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH52/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 12

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH53/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 13

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH54/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 14

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH55/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 15

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH56/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 16

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH57/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 17

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH58/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 18

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENDAWAIAN SOKET KUASA 13-A DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, RUMAH UNIVERSITI DAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BAGI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI DI MAKMAL-MAKMAL PPIMG, RUANG BELAKANG PENTAS DEWAN SULTAN MIZAN, BILIK-BILIK PENSYARAH DAN SURAU KOMPLEKS SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4,5 DAN 6 UNTUK DIJADIKAN MAKMAL INTERAKTIF DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL MAKANAN SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
20/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI UNTUK PABX DI INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/05/2019
hingga
27/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
23/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2019

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI ARTEMIA DIBAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN TRANSLASIONAL BAGI INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
23/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET PERALATAN ICT DI MAKMAL AL-QURAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2019
hingga
20/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2019
hingga
14/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2019
hingga
05/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA DINDING LUAR BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
06/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM ‘EPOXY FLOORING’ DI MAKMAL PERIKANAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
06/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT ASASI STEM-SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATIC, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/04/2019
hingga
02/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK DAN SITEM ELV DI STESEN PENYELIDIKAN TANAH BENCAH DI SETIU BAGI PROJEK PENYELIDIKAN LUAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2019
hingga
22/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2019 DAN 2020, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/04/2019
hingga
18/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENJIN SANGKUT PADA BADAN BOT DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/04/2019
hingga
15/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
11/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI NAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4, 5 DAN 6 BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
11/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG TENIS DAN MENGECAT SEMULA GARISAN GELANGGANG – GELANGGANG PERMAINAN DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2019

SEBUT HARGA KERJA -KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA TANGKI AIR UNTUK TERNAKAN IKAN JENIS FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP) BAGI MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2019
hingga
02/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD KEPADA STUDIO AL QURAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2019
hingga
04/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBAIKPULIH RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/03/2019
hingga
10/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2019

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/03/2019
hingga
08/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN SEATRU KEPADA BALAI KESELAMATAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/03/2019
hingga
24/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2019

SEBUT CADANGAN KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2019
hingga
24/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - (SIRI I)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/03/2019
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN PAIP AIR DALAM TANAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAIP AIR DALAMAN DAN MENGECAT SEMULA DINDING TANDAS DI BANGUNAN KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG (KSARL) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LALUAN BERBUMBUNG BAYWALK DARI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG) KE KOLEJ SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2019
hingga
11/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4,5 DAN 6 UNTUK DIJADIKAN MAKMAL INTERAKTIF DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/02/2019
hingga
06/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2019

SEBUT HARGA MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2019, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2019
hingga
24/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN SEATRU KEPADA BALAI KESELAMATAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2019
hingga
26/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP FASA 2 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2019
hingga
21/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI KONFIGURASI UNTUK PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN VIRTUALIZATION VMWARE DAN PEMBAHARUAN WARANTI STORAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT MESIN FOTOSTAT (PELBAGAI KEUPAYAAN) UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN BAGI KEGUNAAN DI BILIK KEBAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/02/2019
hingga
12/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2019

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH, DAN PELAJAR/GRADUAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/01/2019
hingga
12/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/12/2018
hingga
24/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI BELANGKAS DI KUALA KEMAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2018
hingga
26/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/11/2018
hingga
05/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PENYENGGARAAN, PELANJUTAN WARANTI BAGI PERALATAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/11/2018
hingga
06/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI MAKMAL REMOTE SENSING & GIS, PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2018
hingga
14/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2018

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2018

SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN SOKONGAN UNTUK PENGURUSAN INTERNET DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2018

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INSTRUMEN PELAN PELAPIS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - PENILAIAN 360 DARJAH

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN COMPRESSOR BAGI SISTEM WATER COOLED CHILLER CARRIER DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2018
hingga
29/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2018
hingga
29/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP03/2018

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0(A)V6 (2002), PROTON WAJA 1.6 A/T (2005) DAN NISSAN FRONTIER P/UP 4WD 2.5L (D) (2008) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD KEPADA STUDIO AL QURAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAIP AIR DALAMAN DAN MENGECAT SEMULA DINDING TANDAS DI BANGUNAN KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG (KSARL) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI AUDITORIUM MAHYUDIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN SET LENGKAPAN PENDARFLUOR BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL SUB UTAMA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM BLOWER DAN AERATION BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM BEKALAN AIR SERTA PERPAIPAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN PENYELENGGARAAN BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BLOK D UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/09/2018
hingga
04/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENTAULIAHKAN LANJUTAN WARANTI UNTUK PERKAKASAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI PERKAKASAN DAN PERISIAN WAF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2018
hingga
25/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2018

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN, PELANJUTAN WARANTI BAGI PERALATAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2018
hingga
25/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2018

SEBUT HARGA KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2018
hingga
23/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2018

SEBUT HARGA PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKAN DAN PENGANGKUTAN DELEGASI ENACTUS UMT KE SAN JOSE, CALIFORNIA, USA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/09/2018
hingga
10/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF RUANG GALERI KORPORAT DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2018
hingga
06/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2018

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDEMNITI PROFESIONAL BERKELOMPOK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
05/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET SUPER KOMPUTER DAN SET KOMPUTER RIBA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
04/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENTAULIAHKAN SISTEM PAPARAN IKLAN ELEKTRONIK PADA TIANG LAMPU JALAN UTAMA, KAMPUS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/08/2018
hingga
30/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA PERALATAN AUDIO VISUAL DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-16 TAHUN 2018 DAN KE-17 TAHUN 2019 BAGI TEMPOH (2+1 TAHUN), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR BEKALAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG DAN PERGIGIAN PAKAI BUANG DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PENYELENGGARAAN BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BLOK D UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0 SEI (A) (1999) DAN PROTON PERDANA 2.0 (A) V6 (2001) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018 (PINDAAN)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
30/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018 (PINDAAN)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
30/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2018

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DAN PERKHIDMATAN APNIC DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2018
hingga
06/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2018

SEBUT HARGA BAGI KOMPUTER TABLET UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2018

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN DAN SOKONGAN ORACLE PELAYAN PANGKALAN DATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/07/2018
hingga
23/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN PAM PENGGALAK DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), DEWAN SULTAN MIZAN (DSM) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2018
hingga
15/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN LIF PENUMPANG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI AUDITORIUM MAHYUDIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/07/2018
hingga
16/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2018
hingga
08/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2018

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0 SEI (A) (1999) DAN PROTON PERDANA 2.0 (A) V6 (2001) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2018
hingga
08/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/06/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2018

SEBUT HARGA TAWARAN SEMULA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL UKIRAN DI PEJABAT NAIB CANSELOR DAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMASANGAN PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI BILIK MESYUARAT KAPAS, PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN KABIN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR DAN MAKMAL AL-SAFA, PPIMG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN BARU SISTEM PENYAMAN UADARA DI RUANG PEJABAT KABIN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2018
hingga
06/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2018

SEBUT HARGA KERJA- KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BAGI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2018
hingga
06/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON PENTADBIRAN DAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SINGLE BEAM VISIBLE SPECTROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2018
hingga
03/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2018

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH, DAN PELAJAR/GRADUAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2018
hingga
03/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2018-PINDAAN

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LADANG AGROTEKNOLOGI PPSTM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN KAMPUS BUKIT KOR, MARANG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2018
hingga
16/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAM BAGI SISTEM MENARA PENYEJUK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2018
hingga
23/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/05/2018
hingga
16/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM MAIN POOL DAN DIVING POOL -DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2018
hingga
03/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2018

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LADANG AGROTEKNOLOGI PPSTM SERTA KERJA -KERJA BERKAITAN KAMPUS BUKIT KOR,MARANG UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2018
hingga
13/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PARKIR BASIKAL BERBUMBUNG DI KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2018
hingga
06/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2018-PINDAAN

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2018

SEBUT HARGA SISTEM AUTOMASI PENCAHAYAAN TANDAS DI BANGUNAN -BANGUNAN UTAMA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2018
hingga
06/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/04/2018
hingga
30/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PAGAR DI HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL DI RUANG-RUANG KULIAH DAN AUDITORIUM DI ZON AKADEMIK SERTA DEWAN SENAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL UKIRAN DI PEJABAT NAIB CANSELOR DAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU BILIK DAN TANDAS UNTUK BANGUNAN ZON PENTADBIRAN DAN BANGUNAN ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2018
hingga
11/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN SISI BAGI DUA (2) BUAH BAS HINO RK1JSKA UNTUK KENDERAAN JABATAN (TAD 1924 & TAD 2732), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2018
hingga
11/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT LETAK BASIKAL BERBUMBUNG DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/03/2018
hingga
02/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM MAIN POOL DAN DIVING POOL DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/03/2018
hingga
29/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2018

Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Beg Sandang Sempena Minggu Jalinan Mesra Bagi Tempoh Dua (2) Tahun, Universiti Malaysia Terengganu

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2018
hingga
25/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERKOLAR SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2018
hingga
25/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN JETI TERAPUNG (FLOATING JETTY) SECARA REKA DAN BINA DI PANTAI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/03/2018
hingga
15/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET KOMPUTER, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2018
hingga
20/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
14/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERATIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/03/2018
hingga
08/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI BELANGKAS DI KAMPUNG GONG BATU, SETIU UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
06/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
12/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN, UMT, PULAU BIDONG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
12/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL , MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA SISTEM MEKANIKAL BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TEACHING LEARNING PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/02/2018
hingga
20/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 2018 TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/01/2018
hingga
04/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2018

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERATIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2018
hingga
01/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2018

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK RANGKAIAN DAN AUDIO VISUAL BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN ‘TEACHING AND LEARNING’ PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2018
hingga
01/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2018

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN ‘TEACHING AND LEARNING’ UNTUK PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2018
hingga
24/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERAKTIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2018
hingga
24/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGARAAN DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2017
hingga
26/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET PERALATAN MEMANAH KATEGORI RECURVE DAN COMPOUND, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/11/2017
hingga
10/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/11/2017
hingga
11/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2017
hingga
20/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2017

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI (JOURNAL NOTE BOOK) SERTA KALENDAR MEJA TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2017
hingga
20/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT TAMBAHAN SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/11/2017
hingga
08/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN FEEDER PILLAR 100A UNTUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/10/2017
hingga
07/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN SOKONGAN UNTUK PENGURUSAN INTERNET DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2017
hingga
26/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PAPARAN LUAR MULTIMEDIA ELEKTRONIK LED SKRIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2017
hingga
30/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MULTI-MODE MICROPLATE DETECTION PLATFORM UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2017
hingga
23/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2017

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
04/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2017

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN (CCTV) DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
05/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN BILIK PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALEK DAN KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
08/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAM DI DEWAN SULTAN MIZAN DAN BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN/PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2017
hingga
14/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/09/2017
hingga
20/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2017
hingga
14/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2017

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM TITIK CAPAIAN TANPA WAYAR DAN PELANJUTAN WARANTI PERKAKASAN RANGKAIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/08/2017
hingga
07/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BARU SISTEM PENYAMAN UDARA DI RUANG KULIAH DAN MAKMAL DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN DAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2017
hingga
07/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2017

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN, UMT, PULAU BIDONG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2017
hingga
24/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2017

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN DAN SOKONGAN ORACLE PELAYAN PANGKALAN DATA,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2017
hingga
27/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT PELBAGAI SAIZ DAN KEPALA SURAT JABATAN (LETTERHEAD) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2017
hingga
27/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISO/IEC 27001:2013) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2017
hingga
13/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL MAKANAN SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNTUK TEMPOH DUA (2) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2017
hingga
31/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2017
hingga
31/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MESIN HEMATOLOGY ANALYZER UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2017
hingga
01/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK LAMPU JALAN, LAMPU KAWASAN DAN LAMPU LUAR BANGUNAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/07/2017
hingga
30/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, KOMPLEKS KULIAH DAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2017
hingga
30/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-15 TAHUN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/07/2017
hingga
23/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/07/2017
hingga
17/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA DUCTED CHEMICAL STORAGE CABINET DOUBLE DOOR DAN DUCTED CHEMICAL STORAGE CABINET SINGLE DOOR UNTUK KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05//07/2017
hingga
16/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA, PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN (PPKK) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2017
hingga
21/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2017
hingga
20/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKI KEBOCORAN BUMBUNG, TALANG AIR HUJAN, LANTAI DAN TANGGA KONKRIT SERTA KEBOCORAN PAIP AIR DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/06/2017
hingga
20/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOX CULVERT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENGGANTIKAN JAMBATAN KAYU SEDIA ADA DI BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/06/2017
hingga
18/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2017 - PINDAAN

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/05/2017
hingga
11/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2017

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/05/2017
hingga
07/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2017

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEROBOH BANGUNAN HATCHERI LAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2017
hingga
08/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2017
hingga
05/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPISAN KALIS CAHAYA (TINTED FILM) DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2017
hingga
30/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2017

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT TAPAK, STOR, TANDAS, PAGAR SEMPADAN DAN PAPAN TANDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2017
hingga
29/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KOMPLEKS SISWA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2017
hingga
01/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA SPECTROFLUOROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2017
hingga
22/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALBUM KONVOKESYEN UNTUK KEGUNAAN MAJLIS KONVOKESYEN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2017

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENGHANTAR DAN MENCUCI DRY CLEANING PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH DAN PELAJAR/GRADUAN) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2017 DAN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2017
hingga
03/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2017

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN PAGAR KAWASAN TERNAKAN KELULUT DI BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/03/2017
hingga
20/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT PUSAT PEMBANGUNAN DAN HARTA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2017
hingga
15/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SERVER KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN PROJEK FLAGSHIP MALAYSIAN OCEANOGRAPHIC DATA AGGREGATION & ARCHIVING SYSTEM (MYDAS), KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA (MOSTI), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2017
hingga
19/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2017

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT PELBAGAI SAIZ DAN KEPALA SURAT JABATAN (LETTERHEAD) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2017
hingga
14/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2017

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BAHAN GUNA HABIS MAKMAL UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2017
hingga
27/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2017-PINDAAN

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGUKUR ARUS LAUT SECARA MENEGAK DAN KEKERAPAN OMBAK SEMASA UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
13/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA LAMINAR AIR FLOW UNTUK KEGUNAAN MAKMAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2017
hingga
12/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA DAN PENYELENGGARAAN BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK, DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2017
hingga
13/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA SPECTROFLUOROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
07/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGUKUR ARUS LAUT SECARA MENEGAK DAN KEKERAPAN OMBAK SEMASA UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
07/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/12/2016
hingga
08/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/12/2016
hingga
01/01/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA ELEKTRIK BAGI PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/12/2016
hingga
18/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL BAGI PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/12/2016
hingga
18/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/12/2016
hingga
18/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PINTU PENGHALANG MASUK KESELAMATAN PEJALAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2016
hingga
05/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2016

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI TERIMA AUTOMATED SELF SERVICE BOOK DROP MACHINE UNTUK KEGUNAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2016
hingga
05/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGIMBASAN BAHAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/11/2016
hingga
05/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN SUKAN MEMANAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2016
hingga
04/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PERALATAN iMAC BESERTA PERISIAN ADOVE CREATIVE CLOUD BAGI PROGRAM ANIMASI 3D, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2016
hingga
26/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA LANDSKAP BAGI CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/11/2016
hingga
27/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN LANJUTAN WARRANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2016
hingga
21/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERISIAN VIRTUALIZATION VMWARE DAN WARANTI KONFIGURASI STORAN UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2016
hingga
21/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGEMA SONAR SISI BERFREKUENSI KEMBAR UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2016
hingga
23/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT KERETA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/10/2016
hingga
07/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI MAKMAL-MAKMAL KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS DAN AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2016
hingga
01/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT UNTUK PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2016
hingga
26/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN PENUTUP LONGKANG DARI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL KE PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2016
hingga
26/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2016

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI SERTA PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/10/2016
hingga
19/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2016

SEBUT HARGA MENAIKTARAF BILIK MSB DI BANGUNAN SUB-STATION, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/10/2016
hingga
16/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT DAN KELENGKAPAN SERTA KERJA BERKAITAN DI DEWAN SULTAN MIZAN DAN SETOR PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/09/2016
hingga
04/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2016

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN BARANGAN PERUBATAN DAN PERGIGIAN PAKAI BUANG DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2016
hingga
27/09/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2016

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2016
hingga
27/09/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2016 - (RALAT)

SEBUT KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP LONGKANG DAN DINDING PENGHADANG ALUMINIUM DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2016
hingga
11/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2016

SEBUT KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM DAN INJAP BAGI SISTEM ‘CHILLER’ BAGI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN MAKMAL PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN/PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2016
hingga
28/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI API STESEN PENYELIDIKAN KENYIR DAN MAKMAL BERGERAK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/08/2016
hingga
22/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2016
hingga
21/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JETI BAHAGIAN PENGURUSAN KAPAL DAN BOT (BKB) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/08/2016
hingga
15/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI DAN KALENDAR TAHUN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2016
hingga
07/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2016

SEBUT KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP LONGKANG DAN DINDING PENGHADANG ALUMINIUM DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2016
hingga
11/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGIMBASAN BAHAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2016
hingga
04/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2016

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI IPS DAN WAF UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2016
hingga
25/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2016

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM PENGURUSAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (DISCOVERYNET) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/07/2016
hingga
24/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH MAKMAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/07/2016
hingga
20/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK BRAINSTORM DI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR DAN MAKMAL TISU KULTUR TUMBUHAN DI INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/07/2016
hingga
20/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2016

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2016
hingga
14/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2016
hingga
26/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN SUKAN MEMANAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/06/2016
hingga
30/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF SURAU AL-IRFAN KEPADA PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2016
hingga
26/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF SURAU AL-IRFAN KEPADA PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2016
hingga
19/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG ROLLER BLIND DAN LANGSIR DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PINTU TANDAS DI BLOK IBNU ABBAS, IBNU JARIR, IBNU MAJJAH DAN ANN NASSAI DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2016
hingga
13/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN SALURAN AIR HUJAN DI BANGUNAN CANSELORI, DEWAN SULTAN MIZAN, PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH DAN DI BANGUNAN PENTADBIRAN DAN MAKMAL-MAKMAL PENYELIDIKAN DI ZON AKADEMIK B, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/06/2016
hingga
16/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2016 - (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ANJUNG BERBUMBUNG DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2016 (RALAT)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DARI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN KE BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/05/2016
hingga
29/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2016

SEBUT HARGA MENGUBAHSUAI PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2016
hingga
25/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2016
hingga
25/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN LANJUTAN WARRANTI BAGI PELAYAN DAN PERISIAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2016
hingga
23/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERKOLAR SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
12/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SANDANG SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
12/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT MAKMAL SERTA KELENGKAPAN DI MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/04/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/04/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2016
hingga
20/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAGAR KESELAMATAN DI KOLEJ SISWA DAN PAGAR SEMPADAN DI TEMPAT MELETAK BAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2016
hingga
18/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN LANTAI DAN DINDING DI DEWAN JAMUAN DAN SURAU DEWAN SULTAN MIZAN, INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN DAN MAKMAL PENGANTURCARAAN 1 & 2 DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2016
hingga
14/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2016
hingga
05/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2016
hingga
06/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA HIASAN DALAMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2016
hingga
10/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN DAN KERTAS HELAIAN JAWAPAN PEPERIKSAAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEPERIKSAAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2016
hingga
28/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2016 (SILA RUJUK RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2016
hingga
30/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2016 (SILA RUJUK RALAT)

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN DAN KERTAS HELAIAN JAWAPAN PEPERIKSAAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEPERIKSAAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2016
hingga
28/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2016
hingga
22/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2016
hingga
22/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGURUSKAN PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKANAN DAN PENGANGKUTAN DELIGASI UMT BAGI PROGRAM JOURNEY TO THE EAST: THE LAND OF THE RISING SUN PADA 22 HINGGA 27 MAC 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2016
hingga
25/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JETI BAHAGIAN PENGURUSAN KAPAL DAN BOT (BKB) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2016
hingga
28/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2016 DAN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2016
hingga
24/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGURUSKAN PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKANAN DAN PENGANGKUTAN DELIGASI UMT BAGI PROGRAM JOURNEY TO THE EAST: THE LAND OF THE RISING SUN PADA 15 HINGGA 20 FEBRUARI 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
21/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN BAGI MAKMAL PENGATURCARAAN SATU (1) DAN DUA (2) SERTA MAKMAL CERMAT UNTUK PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2016
hingga
19/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI GALERI AKUAKULTUR, BANGUNAN HATCHERI, INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/12/2015
hingga
10/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH ALATAN KAMERA PRODUKSI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/12/2015
hingga
07/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/12/2015
hingga
15/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK PELAJAR/GRADUAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2015
hingga
08/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA BANGUNAN DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/11/2015
hingga
29/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, PUSAT ISLAM, KOMPLEKS MAKMAL DAN BINA SYARAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
11/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2015 (RALAT) (BATAL)

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN DAN PENAIKTARAFAN BAGI SISTEM TITIK CAPAIAN & PERANTI KAWALAN SERTA AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2015
hingga
21/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, PUSAT ISLAM, KOMPLEKS MAKMAL DAN BINA SYARAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
11/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH DISK STORAN BERPUSAT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
22/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK MESYUARAT AL-KHAWARIZMI DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2015
hingga
25/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2015 (BATAL)

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN DAN PENAIKTARAFAN BAGI SISTEM TITIK CAPAIAN & PERANTI KAWALAN SERTA AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2015
hingga
16/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBERSIH, MENGGALI DAN MENDALAMKAN SEMULA PARIT UTAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH 2016 DAN PELAJAR PASCA SISWAZAH 2016/2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2015
hingga
03/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI SERTA PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2015
hingga
29/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2015
hingga
27/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN AIR BLOWER DAN PANEL KAWALAN BAGI LOJI-LOJI KUMBAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2015
hingga
20/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN ELECTRIC MOTORIZED BUTTERFLY VALVE & BUTTERFLY VALVE BAGI SYSTEM CHILLER DI BLOK MEKANIKAL DAN MENARA PENYEJUK, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2015
hingga
20/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL UNTUK MEMBEKAL UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2015
hingga
15/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2015
hingga
30/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI DAN KALENDAR TAHUN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2015
hingga
30/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI KEGUNAAN PEMBANGUNAN MOOC DI PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
14/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2015

SEBUT HARGA MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI KEGUNAAN PEMBANGUNAN MOOC DI PUSAT PEMBELAJARAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
14/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYIAPKAN ENGRAVED CELUCA COMPOSITE FIBRE PANEL PADA KEKISI SEDIA ADA DI PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
15/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL KAWALAN, MOTOR DAN PAM UNTUK SISTEM MENARA PENYEJUK DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/09/2015
hingga
17/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SYED JALALUDIN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/09/2015
hingga
17/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SUB-METER ELEKTRIK BAGI PAPAN SUIS UTAMA BANGUNAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2015
hingga
21/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
09/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT KAPAS DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
09/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/35/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN CANSELORI DAN MAKMAL-MAKMAL PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DI ZON AKADEMIK B, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DINDING DALAM UNTUK BILIK MEKANIKAL DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN KOMPLEKS BANGUNAN MAKMAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ONE STOP CENTRE DI KAUNTER SMP PELAJAR, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGALIHAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR DI PINTU MASUK UTAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU KAWASAN DI GAJAH MENYUSUR KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN “SWITCHGEAR” SISTEM VOLTAN TINGGI (11kV) PROJEK PAKEJ, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN ‘ALUMINIUM LOUVERS’ DI PAGAR SEDIADA KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
03/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
03/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT KAPAS DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEROBOH SATU (1) BLOK BANGUNAN MAKMAL INOS LAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
30/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BANGUNAN HATCHERI LAMA DENGAN BANGUNAN HATCHERI BAHARU UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
30/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2015
hingga
24/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2015

SEBUT HARGA KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK UNTUK ZON PENTADBIRAN DAN ZON AKADEMIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2015
hingga
24/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF EMPAT (4) UNIT RUMAH KEDIAMAN ANTARABANGSA TAMAN PERMINT MAKMUR LOT 13600, LOT 13633, LOT 13638 DAN LOT 13642 UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/08/2015
hingga
23/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIC ADDRESS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2015
hingga
20/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2015
hingga
20/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN ALUMINIUM LOUVERS DI PAGAR SEDIADA KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/07/2015
hingga
09/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN KEPADA PELAJAR BARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/07/2019
hingga
29/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN SISTEM TANGKI AIR UNTUK BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SYED JALALUDIN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOX CULVERT DAN MENYIAPKAN JALAN MASUK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MASUK POS UTARA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK MOTOSIKAL SEDIADA DI PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SANDANG SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2015
hingga
02/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT DAN BAJU T-SHIRT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2015
hingga
02/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN SOKONGAN UNTUK SISTEM KOLOKASI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2015
hingga
23/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEROBOH SATU (1) BLOK BANGUNAN MAKMAL INOS LAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2015
hingga
14/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENGUJI SISTEM RADAR MARIN DI ATAS KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/06/2015
hingga
07/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA ISFET OCEAN PH SENSOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/06/2015
hingga
07/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA DUAL FREQUANCY SIDE SCAN SONAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2015
hingga
09/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN TANGKI TERNAKAN DALAM KABIN KOMPLEKS HATCHERI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2015
hingga
27/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED, KERTAS SIMILI BOND 80GSM A3 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED BAGI TEMPOH 1 (SATU) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED, KERTAS SIMILI BOND 80GSM A3 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED BAGI TEMPOH 1 (SATU) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK TEMPOH 1 (SATU) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK AUDITORIUM DAN BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH, KOMPLEKS KULIAH PUSAT DAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/04/2015
hingga
11/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN UMT, PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2015
hingga
20/04/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN UMT, PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2015
hingga
20/04/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT MAKMAL SERTA KELENGKAPAN DI MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG), MAKMAL FST LAMA DAN KOMPLEKS BANGUNAN MAKMAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2015
hingga
18/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MAKMAL BERGERAK DI TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2015
hingga
18/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERKHIDMATAN LIF DI PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN SERTA DI PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2015
hingga
19/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI SATU (1) UNIT RADAR DI KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2015
hingga
24/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH ALATAN KAMERA PRODUKSI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/02/2015
hingga
23/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2015

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BAS ISUZU (2002), RODEO ISUZU (2000) DAN MOTOSIKAL MODENAS KRISS (2003) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/02/2015
hingga
24/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


IKLAN PELUPUSAN ASET
Tiada Maklumat terkini untuk Iklan Pelupusan Aset