PEROLEHAN TENDER

UMT/T03/2016

TENDER CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/05/2016
hingga
02/06/2016

06/06/2016
PETI NO: 1

UMT/T02/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS & AKUATROP, HATCHERI BARU, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT, KOMPLEKS KULIAH PUSAT, FAKULTI PENGAJIAN MARITIM & SAINS MARIN, FAKULTI AGROTEKNOLOGI & SAINS MAKANAN DAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2016
hingga
09/06/2016

12/06/2016
PETI NO: 2

UMT/T01/2016

TENDER PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
04/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2015

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIKAL DAN RANGKAIAN UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
10/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SULTAN MIZAN , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2015

TENDER CADANGAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN HARTA BENDA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (2016-2017)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2015

TENDER CADANGAN PEMBINAAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2015
hingga
28/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/05/2015
hingga
10/06/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2015

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
19/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2015

TENDER CADANGAN PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2015
hingga
05/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


PEROLEHAN SEBUTHARGA

UMT/SH25/2016 (RALAT)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

06/06/2016
PETI NO: 2

UMT/SH26/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

06/06/2016
PETI NO: 2

UMT/SH24/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

06/06/2016
PETI NO: 2

UMT/SH25/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

06/06/2016
PETI NO: 1

UMT/SH23/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DARI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN KE BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/05/2016
hingga
29/05/2016

30/05/2016
PETI NO: 1

UMT/SH21/2016

SEBUT HARGA MENGUBAHSUAI PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2016
hingga
25/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2016
hingga
25/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN LANJUTAN WARRANTI BAGI PELAYAN DAN PERISIAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2016
hingga
23/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERKOLAR SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
12/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SANDANG SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
12/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT MAKMAL SERTA KELENGKAPAN DI MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/04/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/04/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2016
hingga
20/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAGAR KESELAMATAN DI KOLEJ SISWA DAN PAGAR SEMPADAN DI TEMPAT MELETAK BAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2016
hingga
18/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN LANTAI DAN DINDING DI DEWAN JAMUAN DAN SURAU DEWAN SULTAN MIZAN, INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN DAN MAKMAL PENGANTURCARAAN 1 & 2 DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2016
hingga
14/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2016
hingga
05/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2016
hingga
06/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA HIASAN DALAMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2016
hingga
10/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN DAN KERTAS HELAIAN JAWAPAN PEPERIKSAAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEPERIKSAAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2016
hingga
28/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2016 (SILA RUJUK RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2016
hingga
30/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2016 (SILA RUJUK RALAT)

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN DAN KERTAS HELAIAN JAWAPAN PEPERIKSAAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEPERIKSAAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2016
hingga
28/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2016
hingga
22/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2016
hingga
22/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGURUSKAN PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKANAN DAN PENGANGKUTAN DELIGASI UMT BAGI PROGRAM JOURNEY TO THE EAST: THE LAND OF THE RISING SUN PADA 22 HINGGA 27 MAC 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2016
hingga
25/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JETI BAHAGIAN PENGURUSAN KAPAL DAN BOT (BKB) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2016
hingga
28/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2016 DAN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2016
hingga
24/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGURUSKAN PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKANAN DAN PENGANGKUTAN DELIGASI UMT BAGI PROGRAM JOURNEY TO THE EAST: THE LAND OF THE RISING SUN PADA 15 HINGGA 20 FEBRUARI 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
21/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN BAGI MAKMAL PENGATURCARAAN SATU (1) DAN DUA (2) SERTA MAKMAL CERMAT UNTUK PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2016
hingga
19/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI GALERI AKUAKULTUR, BANGUNAN HATCHERI, INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/12/2015
hingga
10/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH ALATAN KAMERA PRODUKSI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/12/2015
hingga
07/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/12/2015
hingga
15/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK PELAJAR/GRADUAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2015
hingga
08/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA BANGUNAN DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/11/2015
hingga
29/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, PUSAT ISLAM, KOMPLEKS MAKMAL DAN BINA SYARAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
11/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2015 (RALAT) (BATAL)

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN DAN PENAIKTARAFAN BAGI SISTEM TITIK CAPAIAN & PERANTI KAWALAN SERTA AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2015
hingga
21/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, PUSAT ISLAM, KOMPLEKS MAKMAL DAN BINA SYARAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
11/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH DISK STORAN BERPUSAT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
22/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK MESYUARAT AL-KHAWARIZMI DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2015
hingga
25/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2015 (BATAL)

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN DAN PENAIKTARAFAN BAGI SISTEM TITIK CAPAIAN & PERANTI KAWALAN SERTA AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2015
hingga
16/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBERSIH, MENGGALI DAN MENDALAMKAN SEMULA PARIT UTAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH 2016 DAN PELAJAR PASCA SISWAZAH 2016/2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2015
hingga
03/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI SERTA PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2015
hingga
29/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2015
hingga
27/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN AIR BLOWER DAN PANEL KAWALAN BAGI LOJI-LOJI KUMBAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2015
hingga
20/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN ELECTRIC MOTORIZED BUTTERFLY VALVE & BUTTERFLY VALVE BAGI SYSTEM CHILLER DI BLOK MEKANIKAL DAN MENARA PENYEJUK, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2015
hingga
20/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL UNTUK MEMBEKAL UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2015
hingga
15/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2015
hingga
30/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI DAN KALENDAR TAHUN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2015
hingga
30/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI KEGUNAAN PEMBANGUNAN MOOC DI PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
14/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2015

SEBUT HARGA MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI KEGUNAAN PEMBANGUNAN MOOC DI PUSAT PEMBELAJARAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
14/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYIAPKAN ENGRAVED CELUCA COMPOSITE FIBRE PANEL PADA KEKISI SEDIA ADA DI PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
15/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL KAWALAN, MOTOR DAN PAM UNTUK SISTEM MENARA PENYEJUK DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/09/2015
hingga
17/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SYED JALALUDIN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/09/2015
hingga
17/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SUB-METER ELEKTRIK BAGI PAPAN SUIS UTAMA BANGUNAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2015
hingga
21/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
09/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT KAPAS DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
09/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/35/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN CANSELORI DAN MAKMAL-MAKMAL PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DI ZON AKADEMIK B, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DINDING DALAM UNTUK BILIK MEKANIKAL DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN KOMPLEKS BANGUNAN MAKMAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ONE STOP CENTRE DI KAUNTER SMP PELAJAR, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGALIHAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR DI PINTU MASUK UTAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU KAWASAN DI GAJAH MENYUSUR KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN “SWITCHGEAR” SISTEM VOLTAN TINGGI (11kV) PROJEK PAKEJ, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN ‘ALUMINIUM LOUVERS’ DI PAGAR SEDIADA KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
03/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
03/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT KAPAS DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEROBOH SATU (1) BLOK BANGUNAN MAKMAL INOS LAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
30/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BANGUNAN HATCHERI LAMA DENGAN BANGUNAN HATCHERI BAHARU UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
30/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2015
hingga
24/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2015

SEBUT HARGA KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK UNTUK ZON PENTADBIRAN DAN ZON AKADEMIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2015
hingga
24/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF EMPAT (4) UNIT RUMAH KEDIAMAN ANTARABANGSA TAMAN PERMINT MAKMUR LOT 13600, LOT 13633, LOT 13638 DAN LOT 13642 UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/08/2015
hingga
23/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIC ADDRESS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2015
hingga
20/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2015
hingga
20/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN ALUMINIUM LOUVERS DI PAGAR SEDIADA KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/07/2015
hingga
09/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN KEPADA PELAJAR BARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/07/2019
hingga
29/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN SISTEM TANGKI AIR UNTUK BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL KAWALAN, MOTOR DAN PAM UNTUK SISTEM MENARA PENYEJUK DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SYED JALALUDIN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOX CULVERT DAN MENYIAPKAN JALAN MASUK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MASUK POS UTARA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK MOTOSIKAL SEDIADA DI PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SANDANG SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2015
hingga
02/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT DAN BAJU T-SHIRT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2015
hingga
02/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN SOKONGAN UNTUK SISTEM KOLOKASI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2015
hingga
23/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEROBOH SATU (1) BLOK BANGUNAN MAKMAL INOS LAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2015
hingga
14/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENGUJI SISTEM RADAR MARIN DI ATAS KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/06/2015
hingga
07/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA ISFET OCEAN PH SENSOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/06/2015
hingga
07/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA DUAL FREQUANCY SIDE SCAN SONAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2015
hingga
09/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN TANGKI TERNAKAN DALAM KABIN KOMPLEKS HATCHERI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2015
hingga
27/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED, KERTAS SIMILI BOND 80GSM A3 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED BAGI TEMPOH 1 (SATU) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED, KERTAS SIMILI BOND 80GSM A3 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED BAGI TEMPOH 1 (SATU) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK TEMPOH 1 (SATU) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK AUDITORIUM DAN BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH, KOMPLEKS KULIAH PUSAT DAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/04/2015
hingga
11/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN UMT, PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2015
hingga
20/04/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN UMT, PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2015
hingga
20/04/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT MAKMAL SERTA KELENGKAPAN DI MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG), MAKMAL FST LAMA DAN KOMPLEKS BANGUNAN MAKMAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2015
hingga
18/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MAKMAL BERGERAK DI TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2015
hingga
18/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERKHIDMATAN LIF DI PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN SERTA DI PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2015
hingga
19/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERKHIDMATAN LIF DI PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN SERTA DI PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/02/2015
hingga
08/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ONE STOP CENTRE DI KAUNTER SMP PELAJAR, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/02/2015
hingga
02/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI SATU (1) UNIT RADAR DI KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2015
hingga
24/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH ALATAN KAMERA PRODUKSI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/02/2015
hingga
23/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DARI KOMPLEKS SISWA KE PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/02/2015
hingga
17/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI SATU (1) UNIT RADAR DI KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2015
hingga
11/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2015

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BAS ISUZU (2002), RODEO ISUZU (2000) DAN MOTOSIKAL MODENAS KRISS (2003) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/02/2015
hingga
24/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


IKLAN PELUPUSAN ASET
Tiada Maklumat terkini untuk Iklan Pelupusan Aset