SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN SEBUTHARGA :
UMT/SH67/2016
TAJUK :
SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA ELEKTRIK BAGI PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU
TARIKH BELI DOKUMEN :
11/12/2016  HINGGA :  18/12/2016
TARIKH TUTUP :
19/12/2016, PETI:1
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :  11/12/2016    Masa :   11.00 pagi   Tempat :  Pejabat Pentadbiran , Kolej Komuniti Besut, Aras 3, Bangunan Baitul Ehsan, Jalan Besar, Jerteh.

JENIS TAWARAN :
Sebutharga
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN : -
2. PKK : Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah
3. CIDB : Gred: G1 (Daerah Besut) Kategori: ME (Mekanikal dan Elektrikal) Pengkhususan: E04 (Pemasangan Voltan Rendah)

HARGA DOKUMEN :
RM21.20
CATATAN :
*RM21.20 (termasuk GST 6%)
*Pembelian adalah dalam bentuk tunai.
* Taklimat dan lawatan tapak adalah digalakkan.
*1)Tarikh
11/12/2016
Jam : 11.00 pagi – 1.00 tengah hari.
Tempat Jualan
Pejabat Pentadbiran,
Kolej Komuniti Besut,
Aras 3, Bangunan Baitu Ehsan,
Jalan Besar, Jerteh

*2)Tarikh
13/12/2016 hingga 18/12/2016
Jam : 8.30 pagi – 3.30 petang.
Tempat Jualan
Kaunter Pejabat Bendahari,
Bangunan Canselori dan Pentadbiran,
Universiti Malaysia Terengganu

   Back    Close this window

PERATURAN AM PEMBELIAN DOKUMEN TAWARAN

 

 • Dokumen Tawaran dijual pada waktu pejabat mulai 8.30 pagi - 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT.
 • Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk:
    i) bagi tender : Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf
    ii)bagi sebutharga : Tunai sahaja
  yang dibuat atas nama Bendahari Universiti Malaysia Terengganu (yang tidak akan dikembalikan).
 • Pembelian dokumen tawaran melalui pos tidak akan dilayan, kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Pihak UMT tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang hilang dalam perjalanan, yang dibeli oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Petender/Penyebutharga hendaklah menunjukkan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan berserta satu salinan sijil untuk simpanan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran.
 • Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA sebelum atau pada tarikh tutup tawaran pada jam 12.00 tengah hari.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu memberi sebarang alasan kepada petender/penyebutharga yang tidak berjaya.

Copyright © 2004-2015 Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat, UMT