SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN SEBUTHARGA :
UMT/SH103/2020
TAJUK :
SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
TARIKH BELI DOKUMEN :
07/10/2020  HINGGA :  14/10/2020
TARIKH TUTUP :
15/10/2020 NO. PETI : 1
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :     Masa :      Tempat : 

JENIS TAWARAN :
Sebutharga
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN :
2. PKK : Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah
3. CIDB : G1 (Daerah Kuala Terengganu Sahaja) ME (Mekanikal) M22 (Sistem Pam)

HARGA DOKUMEN :
20.00
CATATAN :
   Back    Close this window

PERATURAN AM PEMBELIAN DOKUMEN TAWARAN

 

 • Petender/Penyebutharga hendaklah menunjukkan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan berserta satu salinan sijil untuk simpanan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran
 • Dokumen Tawaran dijual pada waktu pejabat mulai 8.30 pagi - 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT.
 • Bayaran hendaklah dibuat melalui :

  i.    Mesin terminal kad menggunakan kad debit/kredit yang dibuat secara terus di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT. atau;

  ii.   Internet Banking melalui CIMB BANK BERHAD atas nama ” Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu” no akaun 8601751742.
  Bukti pembayaran perlu dikemukakan semasa membeli/mendapatkan dokumen tender/sebut harga. 

 • Pembelian dokumen tawaran melalui pos tidak akan dilayan, kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Pihak UMT tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang hilang dalam perjalanan, yang dibeli oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA sebelum atau pada tarikh tutup tawaran pada jam 12.00 tengah hari. Peti tender akan dibuka sehari sebelum tarikh tutup. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu memberi sebarang alasan kepada petender/penyebutharga yang tidak berjaya.

Copyright © 2004-2015 Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat, UMT