SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN TENDER :
UMT/T24/2019
TAJUK :
TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN PENGAJARAN, SOKONGAN PEMBELAJARAN DAN KESELAMATAN ICT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
TARIKH BELI DOKUMEN :
16/12/2019  HINGGA :  09/01/2020
TARIKH TUTUP :
13/01/2020 NO. PETI : 2
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :     Masa :      Tempat : 

JENIS TAWARAN :
Tender
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN : 210102 - Hardware (high end technology) - All types of server, mainframe, high end Printers, storage area network (SAN, NAS) including maintenance Atau 210103 – Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf
2. PKK :
3. CIDB :

HARGA DOKUMEN :
100.00
CATATAN :
Kementerian Kewangan:
210102 - Hardware (high end technology) - All types of server, mainframe, high end Printers, storage area network (SAN, NAS) including maintenance

Atau

210103 – Software – Supply all computer software, operating system, database, off-the-Shelf packages including maintenance

Atau

210107 - ICT Security and Firewall, Encryption, PKI, Antivirus
   Back    Close this window

PERATURAN AM PEMBELIAN DOKUMEN TAWARAN

 

 • Petender/Penyebutharga hendaklah menunjukkan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan berserta satu salinan sijil untuk simpanan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran
 • Dokumen Tawaran dijual pada waktu pejabat mulai 8.30 pagi - 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT.
 • Bayaran hendaklah dibuat melalui :

  i.    Mesin terminal kad menggunakan kad debit/kredit yang dibuat secara terus di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT. atau;

  ii.   Internet Banking melalui CIMB BANK BERHAD atas nama ” Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu” no akaun 8601751742.
  Bukti pembayaran perlu dikemukakan semasa membeli/mendapatkan dokumen tender/sebut harga. 

 • Pembelian dokumen tawaran melalui pos tidak akan dilayan, kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Pihak UMT tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang hilang dalam perjalanan, yang dibeli oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA sebelum atau pada tarikh tutup tawaran pada jam 12.00 tengah hari. Peti tender akan dibuka sehari sebelum tarikh tutup. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu memberi sebarang alasan kepada petender/penyebutharga yang tidak berjaya.

Copyright © 2004-2015 Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat, UMT