SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN SEBUTHARGA :
RALAT - UMT/SH54/2019
TAJUK :
SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 14
TARIKH BELI DOKUMEN :
19/06/2019  HINGGA :  02/07/2019
TARIKH TUTUP :
10/07/2019, PETI:2
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :  -    Masa :   -   Tempat :  -

JENIS TAWARAN :
Sebutharga
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN : 060501 – Peralatan Makmal Serta Aksesori Atau 060502 – Peralatan Makmal Pengukuran, Pencerapan, Pencerahan Dan Sukat
2. PKK : -
3. CIDB : -

HARGA DOKUMEN :
RM20.00
CATATAN :
*Pembelian adalah dalam bentuk Tunai

*Nama ItemBIL. NAMA ITEM KUANTITI

1. Kitahara Net (100 micron) 2

2. Norpac plankton net 30 micron dan 100 micron 1

3. Norpac plankton net (60 micron) 1

4. Anemometer 10

5. Digital caliper 10

6. Light Meter- Light with data logger 2

7. Light Meter - Light Meter 16

8. Microwave Media Microwave 7

   Back    Close this window

PERATURAN AM PEMBELIAN DOKUMEN TAWARAN

 

 • Dokumen Tawaran dijual pada waktu pejabat mulai 8.30 pagi - 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT.
 • Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk:
    i) bagi tender : Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf
    ii)bagi sebutharga : Tunai sahaja
  yang dibuat atas nama Bendahari Universiti Malaysia Terengganu (yang tidak akan dikembalikan).
 • Pembelian dokumen tawaran melalui pos tidak akan dilayan, kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Pihak UMT tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang hilang dalam perjalanan, yang dibeli oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Petender/Penyebutharga hendaklah menunjukkan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan berserta satu salinan sijil untuk simpanan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran.
 • Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA sebelum atau pada tarikh tutup tawaran pada jam 12.00 tengah hari.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu memberi sebarang alasan kepada petender/penyebutharga yang tidak berjaya.

Copyright © 2004-2015 Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat, UMT