SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN TENDER :
UMT/T04/2018
TAJUK :
TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
TARIKH BELI DOKUMEN :
11/10/2018  HINGGA :  25/10/2018
TARIKH TUTUP :
31/10/2018, PETI:2
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :  11/10/2018    Masa :   11.00 Pagi   Tempat :  Rumah Universiti, UMT

JENIS TAWARAN :
Tender
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN : -
2. PKK : Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah/T1 (Syarikat yang 100% milik tempatan)
3. CIDB : Gred:G4 Kategori:ME (Mekanikal) Pengkhususan:M01(Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara)

HARGA DOKUMEN :
RM100.00
CATATAN :
*Kehadiran taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan
PERINGATAN : Tender ini mensyaratkan bahawa hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA, UPKJ yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender. (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Pindaan 23/12/2014)
   Back    Close this window

PERATURAN AM PEMBELIAN DOKUMEN TAWARAN

 

 • Dokumen Tawaran dijual pada waktu pejabat mulai 8.30 pagi - 3.30 petang (Ahad - Khamis) di Kaunter Pejabat Bendahari, UMT.
 • Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk:
    i) bagi tender : Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf
    ii)bagi sebutharga : Tunai sahaja
  yang dibuat atas nama Bendahari Universiti Malaysia Terengganu (yang tidak akan dikembalikan).
 • Pembelian dokumen tawaran melalui pos tidak akan dilayan, kecuali diuruskan sendiri oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Pihak UMT tidak bertanggungjawab terhadap dokumen yang hilang dalam perjalanan, yang dibeli oleh syarikat perkhidmatan pos laju yang dilantik oleh pembekal.
 • Petender/Penyebutharga hendaklah menunjukkan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan berserta satu salinan sijil untuk simpanan sebelum dibenarkan membeli dokumen tawaran.
 • Tawaran hendaklah sampai dan dimasukkan ke dalam peti tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, MALAYSIA sebelum atau pada tarikh tutup tawaran pada jam 12.00 tengah hari.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu memberi sebarang alasan kepada petender/penyebutharga yang tidak berjaya.

Copyright © 2004-2015 Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat, UMT