29-07-2021 SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN TENDER :
UMT/T003/2021 (PINDAAN)
TAJUK :
TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
TARIKH BELI DOKUMEN :
20/05/2021  HINGGA :  28/07/2021
TARIKH TUTUP :
29-07-2021 NO. PETI :3
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :  20/05/2021    Masa :   11.00 Pagi   Tempat :  Secara Atas Talian/ Online (Webex) Link Webex : https://umt.webex.com/umt/j.php?MTID=m0f0f363606e7812a2ddb2dae5c14bb7e Meeting password: mjKFCwbJ774

JENIS TAWARAN :
Tender
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN :
2. PKK : Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah
3. CIDB : Gred:G4 Kategori:ME (Mekanikal) Pengkhususan:M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara)

HARGA DOKUMEN :
100.00
CATATAN :
*Kehadiran taklimat adalah digalakkan

*PERINGATAN : Tender ini mensyaratkan bahawa hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA, UPKJ yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender. (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Pindaan 23/12/2014)

*Sebarang pertanyaan hubungi :- En. Ahmad Sharunizan Bin Md. Ghyani Tel : 09-6684406 En Irwadi Bin Muhamad Yunus Tel : 09-6684448

*PERINGATAN PENTING (COVID-19)

Pindaan tarikh tutup dibuat berikutan pelaksanaan tempoh PKP yang masih dilanjutkan diseluruh negara.

Pembelian dan penghantaran dokumen akan dibuka semula selaras dengan kebenaran kemasukan ke kampus.

Pihak pembekal atau kontraktor diminta menyediakan dokumen berikut sebelum masuk ke kampus.
a) Keputusan ujian calitan (swab test) atau ujian RTK
b) Surat kebenaran rentas daerah daripada pihak polis (jika berkaitan)
c) Salinan Iklan sebut harga/tender daripada http://onlinepembekal.umt.edu.my/index/
   Back    Close this window

PENJUALAN DOKUMEN ADALAH SECARA ATAS TALIAN (ONLINE).

 

 • Penjualan dokumen hanya akan dibuat kepada pembekal yang mempunyai kod bidang seperti di atas. Pembayaran hanya boleh dibuat selepas mendapat email pengesahan daripada Seksyen Perolehan, Pejabat Bendahari UMT.
 • Sila emailkan kepada salinan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan ke email perolehan_online@umt.edu.my dan nyatakan no. sebut harga yang diperlukan pada tajuk email. Contoh : UMT/SH79/2021.
 • Bayaran pembelian dokumen sebut harga hendaklah dibuat melalui :

  i.    Internet Banking melalui CIMB BANK BERHAD atas nama ”Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu”
  no akaun 8601751742.

  Penghantaran Dokumen Sebut Harga

  a) Negeri Terengganu

  Pembekal di dalam Negeri Terengganu sahaja yang dibenarkan untuk menghantar dokumen secara terus ke Peti Tender sepertimana tarikh,masa dan tempat yang telah ditetapkan.

  b) Luar Negeri Terengganu

  Pembekal dari luar Negeri Terengganu perlu menggunakan khidmat syarikat perkhidmatan pos berdaftar atau kurier yang dilantik oleh penyebut harga. Penyebut harga hendaklah memastikan penghantaran melalui pos berdaftar atau kurier menyatakan dengan jelas pada “Consignment Note” makluman berhubung TAJUK dan NO. SEBUT HARGA bagi memastikan tawaran yang diterima dapat dimasukkan ke dalam peti tender dengan segera sepertimana tarikh,masa dan tempat yang telah ditetapkan. Pihak UMT tidak bertanggungjawab sebarang kelewatan/kehilangan dokumen dalam perjalanan yang diuruskan oleh syarikat perkhidmatan pos berdaftar /kurier yang dilantik oleh penyebut harga.

 • Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang disediakan serta berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu, Aras Bawah, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, 21030 Kuala Nerus, Terengganu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari sepertimana tarikh tutup pada jadual di atas. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu untuk memberi sebarang alasan kepada penyebut harga yang tidak berjaya.

Copyright © 2021 Pusat Ekosistem Digital, UMT