05-08-2020 SISTEM PENGURUSAN PEROLEHAN ONLINE
Pejabat Bendahari, UMT.
NO. RUJUKAN SEBUTHARGA :
UMT/SH76/2020
TAJUK :
SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIKPULIH KEMASAN LANTAI SURAU KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
TARIKH BELI DOKUMEN :
22/07/2020  HINGGA :  04/08/2020
TARIKH TUTUP :
05-08-2020 NO. PETI :2
TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK :

Tarikh :     Masa :      Tempat : 

JENIS TAWARAN :
Sebutharga
KOD BIDANG :

1. KEM. KEWANGAN : 221401 – (Bangunan/Hiasan Dalaman) Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah
2. PKK : Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah
3. CIDB : G1 (Daerah Kuala Terengganu Sahaja) B (Bangunan) B07 (Hiasan Dalaman)

HARGA DOKUMEN :
20.00
CATATAN :
Hanya Kontraktor/Pembekal yang tidak mempunyai kerja dalam tangan dengan mana-mana agensi kerajaan sama ada di atas nama sendiri atau ahli keluarga atau mana-mana syarikat lain yang mempunyai kepentingan sahaja yang layak memasuki tawaran sebut harga ini.
   Back    Close this window

PENJUALAN DOKUMEN ADALAH SECARA ATAS TALIAN (ONLINE).

 

 • Penjualan dokumen hanya akan dibuat kepada pembekal yang mempunyai kod bidang seperti di atas. Pembayaran hanya boleh dibuat selepas mendapat email pengesahan daripada Seksyen Perolehan, Pejabat Bendahari UMT.
 • Sila emailkan kepada salinan sijil pendaftaran asal sama ada dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan Malaysia mengikut kod kelayakan yang ditetapkan ke email perolehan_online@umt.edu.my dan nyatakan no. sebut harga yang diperlukan pada tajuk email. Contoh : UMT/SH79/2021.
 • Bayaran pembelian dokumen sebut harga hendaklah dibuat melalui :

  i.    Internet Banking melalui CIMB BANK BERHAD atas nama ”Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu”
  no akaun 8601751742.

  Penghantaran Dokumen Sebut Harga

  a) Negeri Terengganu

  Pembekal di dalam Negeri Terengganu sahaja yang dibenarkan untuk menghantar dokumen secara terus ke Peti Tender sepertimana tarikh,masa dan tempat yang telah ditetapkan.

  b) Luar Negeri Terengganu

  Pembekal dari luar Negeri Terengganu perlu menggunakan khidmat syarikat perkhidmatan pos berdaftar atau kurier yang dilantik oleh penyebut harga. Penyebut harga hendaklah memastikan penghantaran melalui pos berdaftar atau kurier menyatakan dengan jelas pada “Consignment Note” makluman berhubung TAJUK dan NO. SEBUT HARGA bagi memastikan tawaran yang diterima dapat dimasukkan ke dalam peti tender dengan segera sepertimana tarikh,masa dan tempat yang telah ditetapkan. Pihak UMT tidak bertanggungjawab sebarang kelewatan/kehilangan dokumen dalam perjalanan yang diuruskan oleh syarikat perkhidmatan pos berdaftar /kurier yang dilantik oleh penyebut harga.

 • Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang disediakan serta berlakri dan dimasukkan ke dalam Peti Tender yang terletak di Pejabat Bendahari, Universiti Malaysia Terengganu, Aras Bawah, Bangunan Canselori dan Pentadbiran, 21030 Kuala Nerus, Terengganu sebelum atau pada jam 12.00 tengahari sepertimana tarikh tutup pada jadual di atas. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
 • Pihak UMT tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah atau sebarang tawaran lain dan juga tidak perlu untuk memberi sebarang alasan kepada penyebut harga yang tidak berjaya.

Copyright © 2021 Pusat Ekosistem Digital, UMT