PEROLEHAN TENDER

UMT/T05/2022

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2022
hingga
22/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2022 (RALAT)

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2022
hingga
08/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2022

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2022
hingga
01/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2022

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/06/2022
hingga
14/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2022

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INDUCTIVELY COUPLED PLASMA – MASS SPECTROMETER (ICP-MS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2022
hingga
12/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2022

TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN PEGAWAI UTAMA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2022
hingga
12/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T007/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T008/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T009/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T006/2021

TENDER MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN DAN BEG PELAJAR BAHARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
30/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T004/2021

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SIMULATOR SYSTEM SET) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2021
hingga
02/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T005/2021

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN AUDIO VISUAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2021
hingga
02/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T003/2021 (PINDAAN)

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T002/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2021
hingga
06/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T001/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) BAGI TEMPOH TIGA (3) + DUA (2) TAHUN DI BLOK B1 & B2 KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/01/2021
hingga
10/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2020

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS HARTA BENDA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2020
hingga
27/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROSCOPE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 1/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2020
hingga
21/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (UNIVERSAL TESTING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2020
hingga
21/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INCUBATOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 3/202

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2020
hingga
21/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2020
hingga
01/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA MESIN FOTOSTAT SECARA SEWAAN BAGI TEMPOH TIGA (3) + DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2020
hingga
06/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2020
hingga
27/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2020

TENDER PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN, PENTAULIAHAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER RIBA PELAJAR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2020
hingga
21/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2020 (RALAT)

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET KAMERA DAN PERALATAN AUDIO VISUAL DI STUDIO E-PEMBELAJARAN, PUSAT DATA DAN PEMBANGUNAN DIGITAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2020
hingga
18/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2020 (RALAT)

TENDER PENGGANTIAN DAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ENJIN BOT DISCOVERY VII DAN DISCOVERY IX, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2020
hingga
18/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2020
hingga
05/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
05/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2020

TENDER KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T23/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 9

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2019
hingga
09/01/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T24/2019

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN PENGAJARAN, SOKONGAN PEMBELAJARAN DAN KESELAMATAN ICT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2019
hingga
09/01/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T19/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T20/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN PUSAT PENYELIDIKAN LUAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T21/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T22/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T17/2019

TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN RANGKAIAN DAN SISTEM PENGKABELAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI ZON PENTABDIRAN DAN ZON KOLEJ KEDIAMAN (FASA 1) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T18/2019

TENDER MENAIKTARAF PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T14/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INCUBATOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 7

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T15/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZE DRYER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 8

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T16/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN AUTOMASI PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN SISTEM PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2019
hingga
21/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 5

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
20/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 6

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
20/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2019
hingga
06/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
08/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2019

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PELAYAN DAN STORAN BAGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING SOLUTION UNTUK MEMBANGUNKAN OCEAN FORECASTING SYSTEM (OFS) DI INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
27/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
09/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2019

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER DAN KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2019
hingga
25/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
18/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2019

TENDER CADANGAN KERJA - KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN MAKMAL KAUNSELING SERTA KERJA – KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SAINS EKONOMI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2019
hingga
10/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI WAVE CURRENT FLUME CHANNEL (WCFC) UNTUK PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2019
hingga
08/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/01/2019
hingga
04/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2019
hingga
31/01/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2018

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN RESTORAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/12/2018
hingga
03/01/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2018 (PINDAAN)

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2018

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – TAWARAN SEMULA TENDER PEMBINAAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2018

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2018

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2018
hingga
25/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2018

TENDER PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR LAUT (SEAWATER INTAKE SYSTEM) UNTUK KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2018

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN PUSAT DATA PUSAT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PPTM) DAN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
17/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2018

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – TENDER PEMBINAAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/03/2018
hingga
26/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN LUAR BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/12/2017
hingga
04/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2017

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2017
hingga
27/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2017

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS HARTA BENDA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2017
hingga
05/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2017

TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DAN PEMASANGAN SISTEM PEMINTAS ANAI-ANAI SECARA KOMPREHENSIF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/08/2017
hingga
13/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2017 (PINDAAN)

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2017
hingga
23/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2017
hingga
05/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2017

TENDER PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2017
hingga
09/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2017

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/03/2017
hingga
09/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/11/2016
hingga
20/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2016

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL DAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/08/2016
hingga
15/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2016

TENDER PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYENGGARAAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI PERKAKASAN UTAMA RANGKAIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2016
hingga
19/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2016

TAWARAN SEMULA TENDER PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2016
hingga
14/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2016

TENDER CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/05/2016
hingga
02/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS & AKUATROP, HATCHERI BARU, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT, KOMPLEKS KULIAH PUSAT, FAKULTI PENGAJIAN MARITIM & SAINS MARIN, FAKULTI AGROTEKNOLOGI & SAINS MAKANAN DAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2016
hingga
09/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2016

TENDER PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
04/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2015

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIKAL DAN RANGKAIAN UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
10/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SULTAN MIZAN , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2015

TENDER CADANGAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN HARTA BENDA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (2016-2017)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2015

TENDER CADANGAN PEMBINAAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2015
hingga
28/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/05/2015
hingga
10/06/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2015

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
19/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2015

TENDER CADANGAN PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2015
hingga
05/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


PEROLEHAN SEBUTHARGA

UMT/SH53/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM RANGKAIAN TANPA WAYAR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – FASA 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2022
hingga
11/10/2022

13/10/2022
PETI NO: 3

UMT/SH54/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN REBOOT RESTORE RX PRO DAN NETSUPPORT SCHOOL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK KEGUNAAN MAKMAL KOMPUTER DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2022
hingga
11/10/2022

13/10/2022
PETI NO: 2

UMT/SHP02/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BOT SI PENYU I TERPAKAI BESERTA DUA (2) UNIT ENJIN SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2022
hingga
06/10/2022

11/10/2022
PETI NO: 2

UMT/SH61/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG BAGI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/09/2022
hingga
06/10/2022

11/10/2022
PETI NO: 3

UMT/SH62/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYAMBUNGAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/09/2022
hingga
06/10/2022

11/10/2022
PETI NO: 4

UMT/SH60/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENGUJITERIMA SISTEM LIF ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) UNTUK BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2022
hingga
27/09/2022

03/10/2022
PETI NO: 2

UMT/SH59/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN FUME EXTRACTOR SYSTEM DAN KERJA BERKAITAN BAGI CADANGAN PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL SERTA PENGOPERASIAN DI BENGKEL KIMPALAN FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2022
hingga
27/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG ‘TACTILES’ DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2022
hingga
30/09/2022

03/10/2022
PETI NO: 3

UMT/SH57/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF KEMASAN DINDING PENTAS DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2022
hingga
20/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PARKIR BASIKAL BERBUMBUNG DI KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALEK (KKSAM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2022
hingga
30/09/2022

03/10/2022
PETI NO: 4

UMT/SH52/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (PULVERIZER/GRINDER/MILLING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2022
hingga
22/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/08/2022
hingga
15/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2022

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDEMNITI PROFESIONAL BERKELOMPOK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/08/2022
hingga
08/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENGUJITERIMA SISTEM LIF ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) UNTUK BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2022
hingga
30/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN FUME EXTRACTOR SYSTEM DAN KERJA BERKAITAN BAGI CADANGAN PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL SERTA PENGOPERASIAN DI BENGKEL KIMPALAN FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/08/2022
hingga
16/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/08/2022
hingga
11/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL PROJEKTOR DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2022
hingga
26/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2022

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT KAFETARIA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/07/2022
hingga
18/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (COMPLETE RETORT SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2022
hingga
14/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2022

SEBUT HARGA CADANGAN PENDAWAIAN DAN PEMASANGAN SET PENJANA UNTUK BANGUNAN MAKMAL HATCHERI PERIKANAN DAN AKUAKULTUR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/06/2022
hingga
14/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA SERVIS PERKAKASAN VOLTAN TINGGI DAN VOLTAN RENDAH DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2022
hingga
28/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI BILIK PENDAFTAR DAN BILIK RUNDINGAN DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2022
hingga
28/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2022
hingga
28/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN PELAJAR BAHARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2022
hingga
23/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2022
hingga
09/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FISH TANK) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/05/2022
hingga
05/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN MAJLIS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/05/2022
hingga
02/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2022

SEBUT HARGA CADANGAN PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL SERTA PENGOPERASIAN DI BENGKEL KIMPALAN FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2022
hingga
26/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2022, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/05/2022
hingga
26/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ATR SAMPLING DEVICE FOR FTIR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/05/2022
hingga
19/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PELAYAN APLIKASI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/05/2022
hingga
19/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL DAN BILIK MESYUARAT MPP BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2022
hingga
17/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF KAUNTER PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2022
hingga
17/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN PELAJAR BAHARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BANGUNAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR TANAH BENCAH SETIU (SETIU WETLAND) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN AUDIO VISUAL DI MAKMAL NANOFIZIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFOMATIK UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK 3 FASA UNTUK MAKMAL-MAKMAL DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MARIN (MARITIME COMUNICATION EQUIPMENT AND SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF PARKIR KERETA SEDIA ADA DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2022
hingga
14/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERALATAN KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2022
hingga
07/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BOT DISCOVERY XII TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2022
hingga
31/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KIPAS DINDING DI RUANG SOLAT UTAMA BAGI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/03/2022
hingga
24/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2022
hingga
28/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGARAAN SISTEM ‘STULZ PRECISION AIRCOND’ DI PUSAT DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2022
hingga
31/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN TREND MICRO APEX ONE BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SMALL ENGINE TEST BEDS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2022
hingga
21/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2022
hingga
16/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BLISTERING PACKING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB),UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG JAMUAN KEPADA PEJABAT AM UNTUK UNIT INTEGRITI DI KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (EXHAUST GAS ANALYSER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT UJIAN KENDIRI COVID-19 BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2022
hingga
10/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2022
hingga
03/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2022
hingga
03/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGARAAN SISTEM ‘STULZ PRECISION AIRCOND’ DI PUSAT DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/02/2022
hingga
22/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SECARA HIBRID DI RUANG KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2022
hingga
17/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN UNTUK KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/02/2022
hingga
16/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PINTU BILIK PELAJAR, PINTU BILIK RISER, PINTU RINTANGAN API DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/02/2022
hingga
14/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN UBAHSUAI RUANG UNTUK MAKMAL PENILAIAN SENSORI DI FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2022
hingga
07/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2022

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF LANTAI MAKMAL PENGATURCARAAN 3, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK (FTKKI) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/01/2022
hingga
07/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/01/2022
hingga
07/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/01/2022
hingga
31/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA FASA 2, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/01/2022
hingga
27/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN AKSESORI BAGI LAMPU LIMPAH PADANG BOLA SEPAK DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/01/2022
hingga
20/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN DISPLAY BOARD PANEL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BONGO NET) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
30/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DAN KAWASAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN AWAM DAN STRUKTUR DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
30/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROPLATE READER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
23/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (NANOVOLUME SPECTROPHOTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
23/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2021

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM SOLAR UNTUK PENCAHAYAAN DAN SOKET KUASA DI WAKAF-WAKAF REHAT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
21/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPARAN LED DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2021
hingga
14/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM VISUAL DI BANGUNAN INOS/AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2021
hingga
09/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA HADIAH SETIA BAKTI BAGI KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA FASA 1 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2021
hingga
29/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2021

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI PERALATAN UTAMA RANGKAIAN BAGI TEMPOH 1 TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
25/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
25/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN JETI TERAPUNG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
25/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2021 (BATAL)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT UNTUK PUSAT PENGURUSAN DAN PENJAMINAN KUALITI DI KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (WATER QUALITY DEVICE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG BAGI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SET PERABOT UNTUK KEGUNAAN BILIK PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (STAINLESS STEEL TABLE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (PULVERISER/GRINDER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (EXHAUST GAS ANALYSER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SMALL ENGINE TEST BEDS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SISTEM LIFTING A-FRAME BARU DI BOT DISCOVERY II, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SPECTROPHOTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CNC ROUTER TABLE BED) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (DRAFTING TABLE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERALATAN KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SIMULTANEOUS THERMAL ANALYSIS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER (DESKTOP) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BLISTERING PACKING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ZEBRAFISH AQUACULTURE SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MARIN (MARITIME COMUNICATION EQUIPMENT AND SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGARAAN SISTEM ‘STULZ PRECISION AIRCOND’ DI PUSAT DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI MAKMAL FAKULTI DAN INSTITUT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LALUAN MASUK KE HATCHERI ARTEMIA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG UNTUK MAKMAL PENILAIAN SENSORI DI FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA NAIKTARAF MAKMAL NANOFIZIK DI FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2021 (BATAL)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SALURAN PAIP KUMBAHAN DI BLOK-BLOK KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/10/2021
hingga
06/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERISIAN PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/10/2021
hingga
14/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FISH TANK) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2021
hingga
07/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FILTRATION SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2021
hingga
07/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SIEVE SHAKER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2021
hingga
07/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (GEL DOCUMENTATION SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (NANOVOLUME SPECTROPHOTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROSCOPE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SEDGEWICK RAFTER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SEMI MOTORIZED ROTARY MICROTOME) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROPLATE READER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FEED PELLET EXTRUDER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI RADIO DIGITAL UNTUK PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BONGO NET) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (AUTOMATED BACTERIAL IDENTIFICATION SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ELECTROFISHER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2021

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA (ORACLE) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN AGENSI KUTIPAN HUTANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/08/2021
hingga
08/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ONLINE UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLIES (UPS)) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/08/2021
hingga
26/08/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (DISSECTING MICROSCOPE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CHEMICAL STORAGE CABINET/ CRYO PRESERVATION/ DEHYDRATION CHAMBER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MULTIPARAMETER/ CONDUCTIVITY TEMPERATURE DEPTH) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FERMENTER/ BIOREACTOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (THERMAL IMAGING CAMERA) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2021
hingga
17/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2021
hingga
17/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, TASIK KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2021
hingga
17/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (LAB APPARATUS CLEANING UNIT) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/05/2021
hingga
19/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CENTRIFUGE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2021
hingga
09/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR SEMULA PAKAIAN AKADEMIK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/04/2021
hingga
27/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA BADAN BOT GENTIAN KACA (FIBREGLASS) BERSERTA ENJIN UNTUK KEGUNAAN SEA TURTLE RESEARCH UNIT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/04/2021
hingga
27/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FLOORTYPE X-RAY DIFFRACTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/04/2021
hingga
27/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2021

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN UNTUK KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2021
hingga
14/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SCIENTIFIC ECHO SOUNDER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2021
hingga
12/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN AWAM DAN STRUKTUR DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2021
hingga
13/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN ZON PENTADBIRAN DAN ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2021
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENDAWAIAN SOKET ALUR KELUAR 13A DAN PENCAHAYAAN DI HATCHERI AIR TAWAR SERTA BANGUNAN FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2021
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2020
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM RANGKAIAN TANPA WAYAR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (FASA 1)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2021
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBINA, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENYIAPKAN SET MINI MERCU TANDA/ MONUMEN NEGARA-NEGARA ASEAN DI BAWAH AIR DI PERAIRAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2021
hingga
30/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ZEBRAFISH AQUACULTURE SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 1/2021

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2021
hingga
30/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2021
hingga
30/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (PCR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2/2021

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2021
hingga
21/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FISH SWIM TUNNEL RESPIROMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 3/2021

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2021
hingga
21/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/02/2021
hingga
03/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERISIAN PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/02/2021
hingga
03/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SISTEM PENGURUSAN BILIK AUTOMATIK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/02/2021
hingga
03/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH009/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA SISTEM SPKA (SISTEM PENGAWASAN KEBAKARAN AUTOMATIK) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2021
hingga
25/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH008/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES (UPS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2021
hingga
10/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH007/2021

SEBUT HARGA MEMBINA, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAHKAN DOUBLE PONTOON CYLINDRICAL FLOATING BREAKWATER UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/01/2021
hingga
11/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH006/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/01/2021
hingga
28/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH005/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL MARITIM, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, FAKULTI PERIKANAN & SAINS MAKANAN DAN BANGUNAN PENTADBIRAN FAKULTI SAINS & SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/01/2021
hingga
26/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH002/2021

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGAJARAN SECARA INTERAKTIF DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/01/2021
hingga
13/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH003/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MANTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN PUSAT DATA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2021
hingga
20/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH004/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER DAN PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2021
hingga
20/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH001/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG DI KOMPLEKS KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/01/2021
hingga
13/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH159/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SET MINI MERCU TANDA/ MONUMEN NEGARA-NEGARA ASEAN DI BAWAH AIR DI PERAIRAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/12/2020
hingga
06/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH158/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 45/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/12/2020
hingga
06/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH153/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 44/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2020
hingga
31/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH136/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 33/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH137/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 34/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH138/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 35/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH139/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 36/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH140/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 37/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH141/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 38/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH142/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 39/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH143/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 40/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH144/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 41/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH145/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 42/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH154/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM KITARAN AIR KOLAM DI HATCHERI KELAH, INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2020
hingga
23/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH155/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF HATCHERI KELAH UNTUK INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2020
hingga
23/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH156/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AUDIO VISUAL DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2020
hingga
30/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH146/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 43/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/12/2020
hingga
16/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH152/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAHKAN SET PENJANA DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2020
hingga
17/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH131/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAMPU KAWASAN DI KOLEJ ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH129/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 32/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH134/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH135/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA THERMAL IMAGING CAMERA UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH147/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN LANTAI BILIK BACAAN (ARAS 3) DAN BILIK TERAPI (ARAS 4) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH148/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPAN TANDA BANGUNAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH149/2020

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH150/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH151/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN VESDA ASPIRATOR DAN SISTEM EMS DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH128/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 31/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH115/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 22/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH116/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 23/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH117/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH118/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PAKAI BUANG BAGI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH121/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 24/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH122/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 25/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH123/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 26/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH124/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 27/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH125/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 28/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH126/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 29/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH127/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 30/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH130/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA, MENYIAPKAN, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAHKAN SISTEM PERUBAHAN IKLIM DI MAKMAL PERUBAHAN IKLIM DAN ADAPTASI UNTUK INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH132/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KOMPONEN FIRE ALARM PANEL BAGI SISTEM FULLY ADDRESSABLE DAN SEMI ADDRESSABLE DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH133/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2020

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BAS NISSAN (2006) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/11/2020
hingga
09/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH104/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PINTU PENGHALANG MASUK PEJALAN KAKI TAMBAHAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/10/2020
hingga
09/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH107/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 14/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH108/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 15/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH109/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 16/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH110/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 17/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH111/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 18/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH112/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 19/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH113/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 20/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH114/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 21/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH119/2020

UMT/SH119/2020 TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR MASIN DI BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH120/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2020
hingga
08/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH105/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-18 & KE-19 TAHUN 2021 DAN KE-20 TAHUN 2022, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/10/2020
hingga
27/10/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH106/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 13/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/10/2020
hingga
27/10/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH103/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2020
hingga
14/10/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 9/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH100/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 10/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH101/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 11/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH102/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 12/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 6/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
27/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG, SALURAN, KEROSAKAN PINTU DAN KEMASAN LANTAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
23/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 8/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
27/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 7/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
27/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 5/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2020
hingga
23/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN VESDA ASPIRATOR DAN SISTEM EMS DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2020
hingga
09/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH WALK-IN FREEZER DAN MOTOR BLOWER BAGI FAN COIL UNIT (FCU) DI BANGUNAN FAKULTI AGROTEKNOLOGI DAN SAINS MAKANAN (FASM), BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2020
hingga
09/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2020
hingga
02/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 1

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2020
hingga
02/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN MAKMAL PERSEKITARAN TERKAWAL TANAMAN YANG USANG DI KAMPUS BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/08/2020
hingga
23/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN VESDA ASPIRATOR DAN SISTEM EMS DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2020
hingga
16/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN JUBIN LANTAI APARTMENT BLOK B1 DAN BLOK B2, KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/08/2020
hingga
17/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LANJUTAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN WAF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2020
hingga
26/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2020
hingga
26/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL MARITIM, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, FAKULTI PERIKANAN & SAINS MAKANAN, KOMPLEKS MAKMAL PUSAT DAN BANGUNAN PENTADBIRAN FAKULTI SAINS & SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/08/2020
hingga
12/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN MENAIKTARAF RUANG PEMBELAJARAN UNTUK DIJADIKAN SEBUAH RUANG ‘SILENT ROOM’ DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/08/2020
hingga
12/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/08/2020
hingga
23/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG, SALURAN, KEROSAKAN PINTU DAN KEMASAN LANTAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF) BAGI SISTEM CU-08, BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2020

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERALATAN AUDIO DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BINGKAI PINTU TANDAS DI BLOK B1 DAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH WALK-IN FREEZER DAN MOTOR BLOWER BAGI FAN COIL UNIT (FCU) DI BANGUNAN FAKULTI AGROTEKNOLOGI DAN SAINS MAKANAN (FASM), BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
05/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 BAGI TAHUN 2020 DAN 2021, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
28/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA THERMAL IMAGING CAMERA DAN ELECTROCHEMICAL IMPEDENCE SPECTROSCOPY MODULE, UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
05/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIKPULIH KEMASAN LANTAI SURAU KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ A), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ B), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ D), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ E), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ C), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2020

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDMENITI PROFESIONAL BERKELOMPOK BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/07/2020
hingga
22/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR MASIN DI BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
12/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
12/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
19/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KABEL SUB UTAMA DAN PAPAN AGIHAN ELEKTRIK BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
19/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KABEL SUB UTAMA DAN PAPAN AGIHAN ELEKTRIK BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN PENYELIDIKAN INOS DAN AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
19/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
12/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI SISTEM SOKONGAN BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
13/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2020

SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI PERALATAN UTAMA RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
13/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA SISTEM PENGAIRAN UNTUK MAKMAL PERSEKITARAN TERKAWAL DI TAMAN PENYELIDIKAN ALAM BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2020
hingga
14/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2020
hingga
14/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TUJUH (7) UNIT KOMPRESOR KEGUNAAN SEKSYEN SELAM DAN ARKEOLOGI, BAHAGIAN PENGURUSAN OPERASI LUAR DAN LAPANGAN, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN (PPPL), UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2020
hingga
05/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN PUSAT LATIHAN PELAYARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2020
hingga
05/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2020 DAN 2021, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2020
hingga
05/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN PELANTAR DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, FAKULTI PENGAJIAN MARITIM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ A), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ B) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ B), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ C), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF SISTEM ELEKTRIK DI MAKMAL FIZIKAL, MAKMAL GEOSAINS DAN MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PERABOT BINA DALAM DI MAKMAL GEOSAINS, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PERABOT BINA DALAM DI MAKMAL FIZIKAL, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN (PAKEJ A) DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN (PAKEJ B) DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN BERTURAP KE JETI DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU JALAN DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ A) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ C) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ D) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR DEKORATIF DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF MAKMAL FIZIKAL DAN MAKMAL GEOSAINS, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI TEPI PAGAR SEMPADAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI (FASA 2) DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PERABOT BINA DALAM DI MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BOT DISCOVERY V TERPAKAI TERMASUK ENJIN SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2020
hingga
16/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF RUANG PEMBELAJARAN UNTUK DIJADIKAN RUANG "SILENT ROOM" DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA DINDING DALAM DAN LUAR ASRAMA KAMPUS LUAR, TAMAN PERMINT MAKMUR, KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA DI PEJABAT AM INOS, BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN INOS AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2020
hingga
16/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR PERABOT MEJA MAKMAL DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2020
hingga
24/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2020
hingga
16/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2020
hingga
16/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN MAKMAL PERSEKITARAN TERKAWAL TANAMAN YANG USANG DI KAMPUS BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/02/2020
hingga
03/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN PUSAT LATIHAN PELAYARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2020
hingga
03/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2020
hingga
29/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF PEJABAT BENDAHARI (ZON KEWANGAN PENTADBIRAN), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2020

SEBUT HARGA PENGGANTIAN DISPLAY CONTROLLER BAGI SISTEM PRICESION AIR-CONDITIONER (PAC) DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI SEDIA ADA UNTUK KEMUDAHAN LALUAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN SOKET ALUR KELUAR KUASA DI DATARAN KOMPLEKS SISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA DI PEJABAT AM HEPA, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SERTA BILIK-BILIK KEGIATAN PELAJAR, BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2020

SEBUT HARGA KERJA_KERJA BAIKPULIH PERMUKAAN LANTAI SEDIADA MENGGUNAKAN ‘EPOXY FLOORING’ DI MAKMAL HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA TANGKI FRP DAN SISTEM PERPAIPAN BAGI PEMBINAAN HATCHERI ARTEMIA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR MASIN DI BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2020
hingga
17/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2020
hingga
17/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI UNTUK SAMBUNGAN PANGGILAN DARI PABX INOS KE PABX CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG VERTICAL BLIND, ROLLER BLIND, LANGSIR, LAPISAN FILEM HITAM DAN SAND BLASTING STICKER DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/1/2020
hingga
27/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL SET PERALATAN SELAM KEGUNAAN SEKSYEN SELAM, BAHAGIAN PENGURUSAN OPERASI LUAR DAN LAPANGAN, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/01/2020
hingga
21/01/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH124/2019

SEBUT HARGA PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERALATAN RANGKAIAN SUIS AKSES PENGGUNA (END USER ACCESS SWITCH) DAN TITIK AKSES TANPA WAYAR (WIRELESS ACCESS POINT - HIGH DENSITY) BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN ZON AKADEMIK (FASA 1) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/12/2019
hingga
22/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH123/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 37

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
11/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH115/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RUANG GALERI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR DI BANGUNAN CANSELORI UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH116/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH122/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PELEKAT PAPAN TANDA DI LALUAN UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2019
hingga
05/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH121/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM SALIRAN PERMUKAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
04/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH117/2019

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM SOKONGAN BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/11/2019
hingga
08/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH118/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI KONFIGURASI UNTUK PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
03/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH119/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
03/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH120/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2019
hingga
08/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH114/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN ALUMINIUM STRIP CEILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/11/2019
hingga
18/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH113/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM INSTITUTIONAL REPOSITORI (UMT-IR) PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
13/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH112/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM ELEKTRIK BAGI MENAIKTARAF ASTAKA ASRAMA UNTUK DIJADIKAN DEWAN TERTUTUP DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2019
hingga
29/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH109/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN VENTILATION LOUVERS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH106/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN TALANG AIR HUJAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH110/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH111/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF ASTAKA SEDIA ADA UNTUK DIJADIKAN DEWAN TERTUTUP DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/10/2019
hingga
22/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH100/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PELEKAT PAPAN TANDA DI LALUAN UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH101/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH102/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PROJEKTOR DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH103/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU DI KOLEJ KEDIAMAN DAN BILIK KULIAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH104/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG BANGUNAN DAN KAWASAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH105/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN DEWAN SULTAN MIZAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH107/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PEMAMPAT DAN MOTOR ELEKTRIK DI BILIK AHU BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH108/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN CAPACITOR BANK, INDUSTRIAL VENTILATION DAN SURGE PROTECTIVE DEVICE DI BILIK MAIN SWITCH BOARD (MSB) DAN BILIK VOLTAN TINGGI BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2019

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM PENCAHAYAAN KHAS STUDIO E-PEMBELAJARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
26/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM SALIRAN PERMUKAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/10/2019
hingga
13/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM RANGKAIAN DAN PERALATAN ICT DI STUDIO AL-QURAN, PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/10/2019
hingga
13/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN STUDIO E-PEMBELAJARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2019
hingga
16/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM SET PENJANA DAN KERJA ELEKTRIK BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN DI PULAU BIDONG DAN STESEN PENYELIDIKAN PENYU DI CHAGAR HUTAN, PULAU REDANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
02/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMBINA DAN MENYIAPKAN JETI DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
02/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN ANAI-ANAI SECARA KOMPREHENSIF MENGGUNAKAN KAEDAH PEMINTAS UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/09/2019
hingga
30/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 35

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2019
hingga
25/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 36

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2019
hingga
25/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2019

SEBUT HARGA MENAIKTARAF VERSI SISTEM MINI-PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) BAGI UNIT X-RAY PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2019
hingga
16/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIK PULIH SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/08/2019
hingga
28/08/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/08/2019
hingga
28/08/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI DI MAKMAL-MAKMAL PPIMG, RUANG BELAKANG PENTAS DEWAN SULTAN MIZAN, BILIK-BILIK PENSYARAH DAN SURAU KOMPLEKS SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2019
hingga
27/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2019
hingga
27/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PAKAI BUANG BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/07/2019
hingga
24/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2019
hingga
21/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/07/2019
hingga
15/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENJIN SANGKUT PADA BADAN BOT DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2019
hingga
16/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2019

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN PUSAT MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/07/2019
hingga
17/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SEDIADA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI COURT YARD, BANGUNAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2019
hingga
13/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2019
hingga
13/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM COOLING TOWER DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NURZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2019
hingga
03/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG VERTICAL BLINDS, LAPISAN FILEM HITAM DAN SAND BLASTING STICKER DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2019
hingga
08/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH60/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 19

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH61/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 20

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH62/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 21

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH64/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 22

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH65/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 23

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH67/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 25

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH66/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 24

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH68/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 26

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH70/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 27

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH71/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 28

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH72/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 29

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH73/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 30

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH75/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 31

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH76/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 32

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH77/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 33

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH78/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 34

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH44/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH45/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 5

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH46/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 6

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH47/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 7

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH48/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 8

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH49/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 9

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH50/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 10

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH51/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 11

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH52/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 12

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH53/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 13

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH54/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 14

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH55/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 15

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH56/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 16

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH57/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 17

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH58/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 18

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENDAWAIAN SOKET KUASA 13-A DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, RUMAH UNIVERSITI DAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BAGI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI DI MAKMAL-MAKMAL PPIMG, RUANG BELAKANG PENTAS DEWAN SULTAN MIZAN, BILIK-BILIK PENSYARAH DAN SURAU KOMPLEKS SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4,5 DAN 6 UNTUK DIJADIKAN MAKMAL INTERAKTIF DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL MAKANAN SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
20/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI UNTUK PABX DI INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/05/2019
hingga
27/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
23/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2019

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI ARTEMIA DIBAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN TRANSLASIONAL BAGI INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
23/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET PERALATAN ICT DI MAKMAL AL-QURAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2019
hingga
20/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2019
hingga
14/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2019
hingga
05/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA DINDING LUAR BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
06/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM ‘EPOXY FLOORING’ DI MAKMAL PERIKANAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
06/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT ASASI STEM-SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATIC, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/04/2019
hingga
02/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK DAN SITEM ELV DI STESEN PENYELIDIKAN TANAH BENCAH DI SETIU BAGI PROJEK PENYELIDIKAN LUAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2019
hingga
22/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2019 DAN 2020, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/04/2019
hingga
18/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENJIN SANGKUT PADA BADAN BOT DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/04/2019
hingga
15/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
11/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI NAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4, 5 DAN 6 BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
11/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG TENIS DAN MENGECAT SEMULA GARISAN GELANGGANG – GELANGGANG PERMAINAN DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2019

SEBUT HARGA KERJA -KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA TANGKI AIR UNTUK TERNAKAN IKAN JENIS FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP) BAGI MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2019
hingga
02/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD KEPADA STUDIO AL QURAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2019
hingga
04/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBAIKPULIH RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/03/2019
hingga
10/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2019

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/03/2019
hingga
08/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN SEATRU KEPADA BALAI KESELAMATAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/03/2019
hingga
24/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2019

SEBUT CADANGAN KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2019
hingga
24/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - (SIRI I)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/03/2019
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN PAIP AIR DALAM TANAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAIP AIR DALAMAN DAN MENGECAT SEMULA DINDING TANDAS DI BANGUNAN KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG (KSARL) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LALUAN BERBUMBUNG BAYWALK DARI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG) KE KOLEJ SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2019
hingga
11/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4,5 DAN 6 UNTUK DIJADIKAN MAKMAL INTERAKTIF DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/02/2019
hingga
06/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2019

SEBUT HARGA MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2019, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2019
hingga
24/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN SEATRU KEPADA BALAI KESELAMATAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2019
hingga
26/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP FASA 2 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2019
hingga
21/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI KONFIGURASI UNTUK PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN VIRTUALIZATION VMWARE DAN PEMBAHARUAN WARANTI STORAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT MESIN FOTOSTAT (PELBAGAI KEUPAYAAN) UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN BAGI KEGUNAAN DI BILIK KEBAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/02/2019
hingga
12/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2019

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH, DAN PELAJAR/GRADUAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/01/2019
hingga
12/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/12/2018
hingga
24/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI BELANGKAS DI KUALA KEMAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2018
hingga
26/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/11/2018
hingga
05/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PENYENGGARAAN, PELANJUTAN WARANTI BAGI PERALATAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/11/2018
hingga
06/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI MAKMAL REMOTE SENSING & GIS, PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2018
hingga
14/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2018

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2018

SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN SOKONGAN UNTUK PENGURUSAN INTERNET DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2018

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INSTRUMEN PELAN PELAPIS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - PENILAIAN 360 DARJAH

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN COMPRESSOR BAGI SISTEM WATER COOLED CHILLER CARRIER DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2018
hingga
29/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2018
hingga
29/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP03/2018

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0(A)V6 (2002), PROTON WAJA 1.6 A/T (2005) DAN NISSAN FRONTIER P/UP 4WD 2.5L (D) (2008) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD KEPADA STUDIO AL QURAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAIP AIR DALAMAN DAN MENGECAT SEMULA DINDING TANDAS DI BANGUNAN KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG (KSARL) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI AUDITORIUM MAHYUDIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN SET LENGKAPAN PENDARFLUOR BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL SUB UTAMA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM BLOWER DAN AERATION BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM BEKALAN AIR SERTA PERPAIPAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN PENYELENGGARAAN BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BLOK D UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/09/2018
hingga
04/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENTAULIAHKAN LANJUTAN WARANTI UNTUK PERKAKASAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI PERKAKASAN DAN PERISIAN WAF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2018
hingga
25/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2018

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN, PELANJUTAN WARANTI BAGI PERALATAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2018
hingga
25/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2018

SEBUT HARGA KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2018
hingga
23/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2018

SEBUT HARGA PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKAN DAN PENGANGKUTAN DELEGASI ENACTUS UMT KE SAN JOSE, CALIFORNIA, USA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/09/2018
hingga
10/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF RUANG GALERI KORPORAT DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2018
hingga
06/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2018

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDEMNITI PROFESIONAL BERKELOMPOK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
05/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET SUPER KOMPUTER DAN SET KOMPUTER RIBA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
04/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENTAULIAHKAN SISTEM PAPARAN IKLAN ELEKTRONIK PADA TIANG LAMPU JALAN UTAMA, KAMPUS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/08/2018
hingga
30/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA PERALATAN AUDIO VISUAL DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-16 TAHUN 2018 DAN KE-17 TAHUN 2019 BAGI TEMPOH (2+1 TAHUN), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR BEKALAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG DAN PERGIGIAN PAKAI BUANG DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PENYELENGGARAAN BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BLOK D UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0 SEI (A) (1999) DAN PROTON PERDANA 2.0 (A) V6 (2001) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018 (PINDAAN)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
30/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018 (PINDAAN)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
30/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2018

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DAN PERKHIDMATAN APNIC DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2018
hingga
06/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2018

SEBUT HARGA BAGI KOMPUTER TABLET UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2018

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN DAN SOKONGAN ORACLE PELAYAN PANGKALAN DATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/07/2018
hingga
23/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN PAM PENGGALAK DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), DEWAN SULTAN MIZAN (DSM) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2018
hingga
15/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN LIF PENUMPANG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI AUDITORIUM MAHYUDIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/07/2018
hingga
16/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2018
hingga
08/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2018

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0 SEI (A) (1999) DAN PROTON PERDANA 2.0 (A) V6 (2001) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2018
hingga
08/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/06/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2018

SEBUT HARGA TAWARAN SEMULA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL UKIRAN DI PEJABAT NAIB CANSELOR DAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMASANGAN PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI BILIK MESYUARAT KAPAS, PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN KABIN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR DAN MAKMAL AL-SAFA, PPIMG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN BARU SISTEM PENYAMAN UADARA DI RUANG PEJABAT KABIN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2018
hingga
06/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2018

SEBUT HARGA KERJA- KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BAGI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2018
hingga
06/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON PENTADBIRAN DAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SINGLE BEAM VISIBLE SPECTROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2018
hingga
03/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2018

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH, DAN PELAJAR/GRADUAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2018
hingga
03/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2018-PINDAAN

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LADANG AGROTEKNOLOGI PPSTM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN KAMPUS BUKIT KOR, MARANG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2018
hingga
16/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAM BAGI SISTEM MENARA PENYEJUK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2018
hingga
23/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/05/2018
hingga
16/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM MAIN POOL DAN DIVING POOL -DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2018
hingga
03/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2018

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LADANG AGROTEKNOLOGI PPSTM SERTA KERJA -KERJA BERKAITAN KAMPUS BUKIT KOR,MARANG UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2018
hingga
13/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PARKIR BASIKAL BERBUMBUNG DI KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2018
hingga
06/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2018-PINDAAN

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2018

SEBUT HARGA SISTEM AUTOMASI PENCAHAYAAN TANDAS DI BANGUNAN -BANGUNAN UTAMA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2018
hingga
06/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/04/2018
hingga
30/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PAGAR DI HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL DI RUANG-RUANG KULIAH DAN AUDITORIUM DI ZON AKADEMIK SERTA DEWAN SENAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL UKIRAN DI PEJABAT NAIB CANSELOR DAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU BILIK DAN TANDAS UNTUK BANGUNAN ZON PENTADBIRAN DAN BANGUNAN ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2018
hingga
11/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN SISI BAGI DUA (2) BUAH BAS HINO RK1JSKA UNTUK KENDERAAN JABATAN (TAD 1924 & TAD 2732), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2018
hingga
11/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT LETAK BASIKAL BERBUMBUNG DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/03/2018
hingga
02/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM MAIN POOL DAN DIVING POOL DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/03/2018
hingga
29/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2018

Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Beg Sandang Sempena Minggu Jalinan Mesra Bagi Tempoh Dua (2) Tahun, Universiti Malaysia Terengganu

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2018
hingga
25/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERKOLAR SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2018
hingga
25/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN JETI TERAPUNG (FLOATING JETTY) SECARA REKA DAN BINA DI PANTAI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/03/2018
hingga
15/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET KOMPUTER, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2018
hingga
20/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
14/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERATIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/03/2018
hingga
08/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI BELANGKAS DI KAMPUNG GONG BATU, SETIU UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
06/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
12/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN, UMT, PULAU BIDONG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
12/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL , MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA SISTEM MEKANIKAL BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TEACHING LEARNING PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/02/2018
hingga
20/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 2018 TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/01/2018
hingga
04/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2018

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERATIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2018
hingga
01/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2018

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK RANGKAIAN DAN AUDIO VISUAL BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN ‘TEACHING AND LEARNING’ PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2018
hingga
01/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2018

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN ‘TEACHING AND LEARNING’ UNTUK PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2018
hingga
24/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERAKTIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2018
hingga
24/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGARAAN DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2017
hingga
26/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET PERALATAN MEMANAH KATEGORI RECURVE DAN COMPOUND, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/11/2017
hingga
10/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/11/2017
hingga
11/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2017
hingga
20/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2017

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI (JOURNAL NOTE BOOK) SERTA KALENDAR MEJA TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2017
hingga
20/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT TAMBAHAN SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/11/2017
hingga
08/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN FEEDER PILLAR 100A UNTUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/10/2017
hingga
07/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN SOKONGAN UNTUK PENGURUSAN INTERNET DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2017
hingga
26/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PAPARAN LUAR MULTIMEDIA ELEKTRONIK LED SKRIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2017
hingga
30/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MULTI-MODE MICROPLATE DETECTION PLATFORM UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2017
hingga
23/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2017

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
04/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2017

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN (CCTV) DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
05/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN BILIK PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALEK DAN KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
08/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAM DI DEWAN SULTAN MIZAN DAN BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN/PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2017
hingga
14/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/09/2017
hingga
20/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2017
hingga
14/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2017

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM TITIK CAPAIAN TANPA WAYAR DAN PELANJUTAN WARANTI PERKAKASAN RANGKAIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/08/2017
hingga
07/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BARU SISTEM PENYAMAN UDARA DI RUANG KULIAH DAN MAKMAL DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN DAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2017
hingga
07/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2017

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN, UMT, PULAU BIDONG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2017
hingga
24/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2017

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN DAN SOKONGAN ORACLE PELAYAN PANGKALAN DATA,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2017
hingga
27/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT PELBAGAI SAIZ DAN KEPALA SURAT JABATAN (LETTERHEAD) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2017
hingga
27/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISO/IEC 27001:2013) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2017
hingga
13/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL MAKANAN SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNTUK TEMPOH DUA (2) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2017
hingga
31/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2017
hingga
31/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MESIN HEMATOLOGY ANALYZER UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2017
hingga
01/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK LAMPU JALAN, LAMPU KAWASAN DAN LAMPU LUAR BANGUNAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/07/2017
hingga
30/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, KOMPLEKS KULIAH DAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2017
hingga
30/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-15 TAHUN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/07/2017
hingga
23/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/07/2017
hingga
17/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA DUCTED CHEMICAL STORAGE CABINET DOUBLE DOOR DAN DUCTED CHEMICAL STORAGE CABINET SINGLE DOOR UNTUK KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05//07/2017
hingga
16/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA, PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN (PPKK) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2017
hingga
21/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2017
hingga
20/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKI KEBOCORAN BUMBUNG, TALANG AIR HUJAN, LANTAI DAN TANGGA KONKRIT SERTA KEBOCORAN PAIP AIR DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/06/2017
hingga
20/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOX CULVERT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENGGANTIKAN JAMBATAN KAYU SEDIA ADA DI BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/06/2017
hingga
18/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2017 - PINDAAN

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/05/2017
hingga
11/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2017

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/05/2017
hingga
07/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2017

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEROBOH BANGUNAN HATCHERI LAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2017
hingga
08/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2017
hingga
05/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPISAN KALIS CAHAYA (TINTED FILM) DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2017
hingga
30/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2017

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT TAPAK, STOR, TANDAS, PAGAR SEMPADAN DAN PAPAN TANDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2017
hingga
29/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KOMPLEKS SISWA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2017
hingga
01/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA SPECTROFLUOROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2017
hingga
22/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALBUM KONVOKESYEN UNTUK KEGUNAAN MAJLIS KONVOKESYEN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2017

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENGHANTAR DAN MENCUCI DRY CLEANING PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH DAN PELAJAR/GRADUAN) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2017 DAN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2017
hingga
03/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2017

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN PAGAR KAWASAN TERNAKAN KELULUT DI BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/03/2017
hingga
20/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT PUSAT PEMBANGUNAN DAN HARTA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2017
hingga
15/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SERVER KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN PROJEK FLAGSHIP MALAYSIAN OCEANOGRAPHIC DATA AGGREGATION & ARCHIVING SYSTEM (MYDAS), KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA (MOSTI), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2017
hingga
19/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2017

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT PELBAGAI SAIZ DAN KEPALA SURAT JABATAN (LETTERHEAD) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2017
hingga
14/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2017

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BAHAN GUNA HABIS MAKMAL UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2017
hingga
27/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2017-PINDAAN

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGUKUR ARUS LAUT SECARA MENEGAK DAN KEKERAPAN OMBAK SEMASA UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
13/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA LAMINAR AIR FLOW UNTUK KEGUNAAN MAKMAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2017
hingga
12/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA DAN PENYELENGGARAAN BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK, DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2017
hingga
13/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA SPECTROFLUOROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
07/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGUKUR ARUS LAUT SECARA MENEGAK DAN KEKERAPAN OMBAK SEMASA UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
07/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/12/2016
hingga
08/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/12/2016
hingga
01/01/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA ELEKTRIK BAGI PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/12/2016
hingga
18/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL BAGI PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/12/2016
hingga
18/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG DI KOLEJ KOMUNITI BESUT BAGI ARAS BAWAH DAN ARAS SATU, BANGUNAN BAITUL EHSAN, JALAN BESAR, JERTEH, BESUT, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/12/2016
hingga
18/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PINTU PENGHALANG MASUK KESELAMATAN PEJALAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2016
hingga
05/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2016

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI TERIMA AUTOMATED SELF SERVICE BOOK DROP MACHINE UNTUK KEGUNAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2016
hingga
05/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGIMBASAN BAHAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/11/2016
hingga
05/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN SUKAN MEMANAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2016
hingga
04/12/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PERALATAN iMAC BESERTA PERISIAN ADOVE CREATIVE CLOUD BAGI PROGRAM ANIMASI 3D, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2016
hingga
26/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA LANDSKAP BAGI CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/11/2016
hingga
27/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN LANJUTAN WARRANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2016
hingga
21/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERISIAN VIRTUALIZATION VMWARE DAN WARANTI KONFIGURASI STORAN UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2016
hingga
21/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGEMA SONAR SISI BERFREKUENSI KEMBAR UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2016
hingga
23/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT KERETA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/10/2016
hingga
07/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI MAKMAL-MAKMAL KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS DAN AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2016
hingga
01/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT UNTUK PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2016
hingga
26/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI DAN PENUTUP LONGKANG DARI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL KE PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2016
hingga
26/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2016

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI SERTA PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/10/2016
hingga
19/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2016

SEBUT HARGA MENAIKTARAF BILIK MSB DI BANGUNAN SUB-STATION, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/10/2016
hingga
16/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT DAN KELENGKAPAN SERTA KERJA BERKAITAN DI DEWAN SULTAN MIZAN DAN SETOR PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/09/2016
hingga
04/10/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2016

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN BARANGAN PERUBATAN DAN PERGIGIAN PAKAI BUANG DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2016
hingga
27/09/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2016

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2016
hingga
27/09/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2016 - (RALAT)

SEBUT KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP LONGKANG DAN DINDING PENGHADANG ALUMINIUM DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2016
hingga
11/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2016

SEBUT KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM DAN INJAP BAGI SISTEM ‘CHILLER’ BAGI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN MAKMAL PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN/PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2016
hingga
28/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI API STESEN PENYELIDIKAN KENYIR DAN MAKMAL BERGERAK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/08/2016
hingga
22/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2016
hingga
21/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JETI BAHAGIAN PENGURUSAN KAPAL DAN BOT (BKB) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/08/2016
hingga
15/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI DAN KALENDAR TAHUN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2016
hingga
07/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2016

SEBUT KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP LONGKANG DAN DINDING PENGHADANG ALUMINIUM DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2016
hingga
11/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGIMBASAN BAHAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2016
hingga
04/08/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2016

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI IPS DAN WAF UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2016
hingga
25/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2016

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM PENGURUSAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (DISCOVERYNET) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/07/2016
hingga
24/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH MAKMAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/07/2016
hingga
20/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK BRAINSTORM DI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR DAN MAKMAL TISU KULTUR TUMBUHAN DI INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/07/2016
hingga
20/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2016

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2016
hingga
14/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2016
hingga
26/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN SUKAN MEMANAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/06/2016
hingga
30/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF SURAU AL-IRFAN KEPADA PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2016
hingga
26/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF SURAU AL-IRFAN KEPADA PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT PEMBELAJARAN KEDUA KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2016
hingga
19/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG ROLLER BLIND DAN LANGSIR DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2016
hingga
21/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PINTU TANDAS DI BLOK IBNU ABBAS, IBNU JARIR, IBNU MAJJAH DAN ANN NASSAI DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2016
hingga
13/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN SALURAN AIR HUJAN DI BANGUNAN CANSELORI, DEWAN SULTAN MIZAN, PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH DAN DI BANGUNAN PENTADBIRAN DAN MAKMAL-MAKMAL PENYELIDIKAN DI ZON AKADEMIK B, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/06/2016
hingga
16/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2016 - (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ANJUNG BERBUMBUNG DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2016 (RALAT)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2016
hingga
05/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2016

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DARI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN KE BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/05/2016
hingga
29/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2016

SEBUT HARGA MENGUBAHSUAI PAKAIAN AKADEMIK GRADUAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2016
hingga
25/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2016
hingga
25/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN LANJUTAN WARRANTI BAGI PELAYAN DAN PERISIAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2016
hingga
23/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERKOLAR SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
12/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SANDANG SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
12/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT MAKMAL SERTA KELENGKAPAN DI MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/05/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/04/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/04/2016
hingga
09/05/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2016
hingga
20/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAGAR KESELAMATAN DI KOLEJ SISWA DAN PAGAR SEMPADAN DI TEMPAT MELETAK BAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2016
hingga
18/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN LANTAI DAN DINDING DI DEWAN JAMUAN DAN SURAU DEWAN SULTAN MIZAN, INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN DAN MAKMAL PENGANTURCARAAN 1 & 2 DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2016
hingga
14/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2016
hingga
05/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2016
hingga
06/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2016

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA HIASAN DALAMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2016
hingga
10/04/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN DAN KERTAS HELAIAN JAWAPAN PEPERIKSAAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEPERIKSAAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2016
hingga
28/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2016 (SILA RUJUK RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2016
hingga
30/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2016 (SILA RUJUK RALAT)

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN DAN KERTAS HELAIAN JAWAPAN PEPERIKSAAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KEGUNAAN PEPERIKSAAN AKHIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU.

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2016
hingga
28/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2016
hingga
22/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2016
hingga
22/03/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2016

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGURUSKAN PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKANAN DAN PENGANGKUTAN DELIGASI UMT BAGI PROGRAM JOURNEY TO THE EAST: THE LAND OF THE RISING SUN PADA 22 HINGGA 27 MAC 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2016
hingga
25/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JETI BAHAGIAN PENGURUSAN KAPAL DAN BOT (BKB) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2016
hingga
28/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2016 DAN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2016
hingga
24/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2016

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGURUSKAN PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKANAN DAN PENGANGKUTAN DELIGASI UMT BAGI PROGRAM JOURNEY TO THE EAST: THE LAND OF THE RISING SUN PADA 15 HINGGA 20 FEBRUARI 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
21/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2016

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN BAGI MAKMAL PENGATURCARAAN SATU (1) DAN DUA (2) SERTA MAKMAL CERMAT UNTUK PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2016
hingga
19/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI GALERI AKUAKULTUR, BANGUNAN HATCHERI, INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/12/2015
hingga
10/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG, MENGUJI TERIMA DAN MENTAULIAH ALATAN KAMERA PRODUKSI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/12/2015
hingga
07/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/12/2015
hingga
15/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM UDARA MAMPAT UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK PELAJAR/GRADUAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2015
hingga
08/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM PENGGALAK UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
06/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA BANGUNAN DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/11/2015
hingga
29/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, PUSAT ISLAM, KOMPLEKS MAKMAL DAN BINA SYARAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
11/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2015 (RALAT) (BATAL)

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN DAN PENAIKTARAFAN BAGI SISTEM TITIK CAPAIAN & PERANTI KAWALAN SERTA AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2015
hingga
21/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, PUSAT ISLAM, KOMPLEKS MAKMAL DAN BINA SYARAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
11/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH DISK STORAN BERPUSAT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2015
hingga
22/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BILIK MESYUARAT AL-KHAWARIZMI DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2015
hingga
25/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2015 (BATAL)

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN DAN PENAIKTARAFAN BAGI SISTEM TITIK CAPAIAN & PERANTI KAWALAN SERTA AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2015
hingga
16/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBERSIH, MENGGALI DAN MENDALAMKAN SEMULA PARIT UTAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH 2016 DAN PELAJAR PASCA SISWAZAH 2016/2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2015
hingga
03/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN WARRANTI KONFIGURASI SERTA PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2015
hingga
29/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2015
hingga
27/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN AIR BLOWER DAN PANEL KAWALAN BAGI LOJI-LOJI KUMBAHAN, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2015
hingga
20/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN ELECTRIC MOTORIZED BUTTERFLY VALVE & BUTTERFLY VALVE BAGI SYSTEM CHILLER DI BLOK MEKANIKAL DAN MENARA PENYEJUK, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2015
hingga
20/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MELANTIK PEMBEKAL UNTUK MEMBEKAL UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2015
hingga
15/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2015
hingga
30/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI DAN KALENDAR TAHUN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2015
hingga
30/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI KEGUNAAN PEMBANGUNAN MOOC DI PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
14/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2015

SEBUT HARGA MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI KEGUNAAN PEMBANGUNAN MOOC DI PUSAT PEMBELAJARAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
14/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYIAPKAN ENGRAVED CELUCA COMPOSITE FIBRE PANEL PADA KEKISI SEDIA ADA DI PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2015
hingga
15/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL KAWALAN, MOTOR DAN PAM UNTUK SISTEM MENARA PENYEJUK DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/09/2015
hingga
17/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SYED JALALUDIN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/09/2015
hingga
17/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SUB-METER ELEKTRIK BAGI PAPAN SUIS UTAMA BANGUNAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2015
hingga
21/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
09/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT KAPAS DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
09/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/35/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN CANSELORI DAN MAKMAL-MAKMAL PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DI ZON AKADEMIK B, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DINDING DALAM UNTUK BILIK MEKANIKAL DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN KOMPLEKS BANGUNAN MAKMAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH ONE STOP CENTRE DI KAUNTER SMP PELAJAR, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGALIHAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR DI PINTU MASUK UTAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU KAWASAN DI GAJAH MENYUSUR KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN “SWITCHGEAR” SISTEM VOLTAN TINGGI (11kV) PROJEK PAKEJ, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2015
hingga
13/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN ‘ALUMINIUM LOUVERS’ DI PAGAR SEDIADA KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
03/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN ANJUNG BERBUMBUNG TAMBAHAN DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2015
hingga
03/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT KAPAS DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEROBOH SATU (1) BLOK BANGUNAN MAKMAL INOS LAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
06/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI BANGUNAN PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
30/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BANGUNAN HATCHERI LAMA DENGAN BANGUNAN HATCHERI BAHARU UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2015
hingga
30/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2015
hingga
24/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2015

SEBUT HARGA KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK UNTUK ZON PENTADBIRAN DAN ZON AKADEMIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2015
hingga
24/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF EMPAT (4) UNIT RUMAH KEDIAMAN ANTARABANGSA TAMAN PERMINT MAKMUR LOT 13600, LOT 13633, LOT 13638 DAN LOT 13642 UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/08/2015
hingga
23/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIC ADDRESS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2015
hingga
20/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2015
hingga
20/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN ALUMINIUM LOUVERS DI PAGAR SEDIADA KOLAM RENANG, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/07/2015
hingga
09/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN KEPADA PELAJAR BARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/07/2019
hingga
29/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN SISTEM TANGKI AIR UNTUK BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SYED JALALUDIN, PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOX CULVERT DAN MENYIAPKAN JALAN MASUK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MASUK POS UTARA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF TEMPAT MELETAK MOTOSIKAL SEDIADA DI PUSAT ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2015
hingga
04/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG SANDANG SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2015
hingga
02/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT DAN BAJU T-SHIRT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2015 DAN 2016, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/07/2015
hingga
02/08/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN SOKONGAN UNTUK SISTEM KOLOKASI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2015
hingga
23/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEROBOH SATU (1) BLOK BANGUNAN MAKMAL INOS LAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2015
hingga
14/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENGUJI SISTEM RADAR MARIN DI ATAS KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/06/2015
hingga
07/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA ISFET OCEAN PH SENSOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/06/2015
hingga
07/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA DUAL FREQUANCY SIDE SCAN SONAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2015
hingga
09/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN TANGKI TERNAKAN DALAM KABIN KOMPLEKS HATCHERI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/05/2015
hingga
27/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED, KERTAS SIMILI BOND 80GSM A3 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED BAGI TEMPOH 1 (SATU) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED, KERTAS SIMILI BOND 80GSM A3 (FOTOSTAT) PUTIH JENIS HIGH SPEED DAN KERTAS SIMILI BOND 80GSM A4 (FOTOSTAT) WARNA JENIS HIGH SPEED BAGI TEMPOH 1 (SATU) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2015

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA KORPORAT UNTUK TEMPOH 1 (SATU) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
14/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2015

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK AUDITORIUM DAN BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH, KOMPLEKS KULIAH PUSAT DAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/04/2015
hingga
11/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN UMT, PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2015
hingga
20/04/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2015

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN UMT, PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2015
hingga
20/04/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT MAKMAL SERTA KELENGKAPAN DI MAKMAL-MAKMAL PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG), MAKMAL FST LAMA DAN KOMPLEKS BANGUNAN MAKMAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2015
hingga
18/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2015

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN MAKMAL BERGERAK DI TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2015
hingga
18/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERKHIDMATAN LIF DI PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN SERTA DI PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2015
hingga
19/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2015 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI SATU (1) UNIT RADAR DI KAPAL RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2015
hingga
24/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2015

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH ALATAN KAMERA PRODUKSI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/02/2015
hingga
23/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2015

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BAS ISUZU (2002), RODEO ISUZU (2000) DAN MOTOSIKAL MODENAS KRISS (2003) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/02/2015
hingga
24/02/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


IKLAN PELUPUSAN ASET
Tiada Maklumat terkini untuk Iklan Pelupusan Aset