PEROLEHAN TENDER

UMT/T22/2024

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2024
hingga
05/08/2024

12/08/2024
PETI NO: 4

UMT/T21/2024

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AGIHAN ELEKTRIK, PENDAWAIAN DAN KELENGKAPAN DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2024
hingga
25/07/2024

31/07/2024
PETI NO: 3

UMT/T20/2024

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROSCOPE) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/06/2024
hingga
20/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T19/2024

TENDER MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN PELAJAR BAHARU BAGI KEMASUKAN SESI 2024/2025 DAN SESI 2025/2026, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/05/2024
hingga
06/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T18/2024

TENDER KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN PUSAT RUJUKAN DAN REPOSITORI LAUT CHINA SELATAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/04/2024
hingga
09/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T17/2024

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU *Kehadiran taklimat adalah diwajibkan

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/03/2024
hingga
27/03/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T16/2024-RALAT

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA GAS ANALYZER, MIXER & MONITORING SYSTEM BAGI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

00/00/00
hingga
00/00/00

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T15/2024

TENDER PERKHIDMATAN MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN + DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2024
hingga
10/03/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T16/2024

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA GAS ANALYZER, MIXER & MONITORING SYSTEM BAGI KEGUNAAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/02/2024
hingga
12/03/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T14/2024

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) BAGI TEMPOH TIGA (3) + DUA (2) TAHUN DI RUMAH PELAJAR RESIDENSI TEMBESU KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/02/2024
hingga
22/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2024

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/02/2024
hingga
22/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2024

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/02/2024
hingga
22/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2024

TENDER MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH WAVE CURRENT FLUME CHANNEL (WCFC) UNTUK FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2024
hingga
15/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2024

TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER MEJA (DESKTOP) DAN KOMPUTER RIBA (NOTEBOOK) SECARA SEWA GUNA BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2024
hingga
29/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2024

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA WEATHER STATION SYSTEM BAGI KEGUNAAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/01/2024
hingga
29/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2024

TENDER KERJA-KERJA MENAIK TARAF LANTAI DAN DINDING BILIK AIR DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/01/2024
hingga
31/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2024

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2024

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2024

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2024

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2024

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2024

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DAN KAWASAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2024

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DAN KAWASAN DI KAMPUS BUKIT KOR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/01/2024
hingga
08/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T14/2023 (RALAT)

TENDER PERKHIDMATAN MENJALANKAN KURSUS PROGRAM PENSIJILAN PENINGKATAN KOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGERIS DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/12/2023
hingga
14/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2023

TENDER CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAHKAN DUA (2) BUAH AMBULAN TYPE B UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

6/12/2023
hingga
20/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2023

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS HARTA BENDA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/09/2023
hingga
8/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2023

PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM RANGKAIAN TANPA WAYAR UNTUK FASA 3 DAN FASA 4 DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/08/2023
hingga
30/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2023

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2023
hingga
01/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2023

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2023
hingga
01/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2023

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG FASA 6 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2023
hingga
08/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2023

TAWARAN SEMULA TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIKAL VOLTAN RENDAH BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2023
hingga
08/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2023

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG FASA 5 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/06/2023
hingga
05/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2023

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA JENIS AIR COOLED DUCTED DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT, BANGUNAN BENGKEL MARITIM DAN BANGUNAN MAKMAL MARITIM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/06/2023
hingga
05/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2023

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG FASA 4 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2023
hingga
25/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2023

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIKAL VOLTAN RENDAH BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2023
hingga
22/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2023

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM PENGHAWA DINGIN & PENGUDARAAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2023
hingga
22/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2023(RALAT)

TENDER PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/01/2023
hingga
02/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2023

TENDER PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/01/2023
hingga
19/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2022

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2022
hingga
27/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2022

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/10/2022
hingga
20/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2022

TENDER PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/10/2022
hingga
24/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2022

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2022
hingga
22/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2022 (RALAT)

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2022
hingga
08/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2022

TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2022
hingga
01/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2022

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/06/2022
hingga
14/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2022

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INDUCTIVELY COUPLED PLASMA – MASS SPECTROMETER (ICP-MS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2022
hingga
12/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2022

TENDER PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN PEGAWAI UTAMA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2022
hingga
12/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T007/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T008/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T009/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2021

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T006/2021

TENDER MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN DAN BEG PELAJAR BAHARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
30/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T004/2021

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SIMULATOR SYSTEM SET) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2021
hingga
02/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T005/2021

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN AUDIO VISUAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2021
hingga
02/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T003/2021 (PINDAAN)

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T002/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2021
hingga
06/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T001/2021

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) BAGI TEMPOH TIGA (3) + DUA (2) TAHUN DI BLOK B1 & B2 KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/01/2021
hingga
10/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2020

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS HARTA BENDA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2020
hingga
27/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROSCOPE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 1/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2020
hingga
21/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (UNIVERSAL TESTING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2020
hingga
21/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INCUBATOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 3/202

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2020
hingga
21/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2020
hingga
01/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2020

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA MESIN FOTOSTAT SECARA SEWAAN BAGI TEMPOH TIGA (3) + DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2020
hingga
06/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2020
hingga
27/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2020

TENDER PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN, PENTAULIAHAN DAN PENYELENGGARAAN KOMPUTER RIBA PELAJAR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2020
hingga
21/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2020 (RALAT)

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET KAMERA DAN PERALATAN AUDIO VISUAL DI STUDIO E-PEMBELAJARAN, PUSAT DATA DAN PEMBANGUNAN DIGITAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2020
hingga
18/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2020 (RALAT)

TENDER PENGGANTIAN DAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ENJIN BOT DISCOVERY VII DAN DISCOVERY IX, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2020
hingga
18/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/02/2020
hingga
05/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2020

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
05/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2020

TENDER KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T23/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 9

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2019
hingga
09/01/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T24/2019

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN PENGAJARAN, SOKONGAN PEMBELAJARAN DAN KESELAMATAN ICT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2019
hingga
09/01/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T19/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T20/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN PUSAT PENYELIDIKAN LUAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T21/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T22/2019

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T17/2019

TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN RANGKAIAN DAN SISTEM PENGKABELAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI ZON PENTABDIRAN DAN ZON KOLEJ KEDIAMAN (FASA 1) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T18/2019

TENDER MENAIKTARAF PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
24/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T14/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (INCUBATOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 7

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T15/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZE DRYER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 8

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T16/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN AUTOMASI PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN SISTEM PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2019
hingga
21/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 5

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
20/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 6

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
20/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/10/2019
hingga
06/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
08/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2019

TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PELAYAN DAN STORAN BAGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING SOLUTION UNTUK MEMBANGUNKAN OCEAN FORECASTING SYSTEM (OFS) DI INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN (INOS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
27/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
09/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2019

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER DAN KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2019
hingga
25/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
18/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2019

TENDER CADANGAN KERJA - KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN MAKMAL KAUNSELING SERTA KERJA – KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SAINS EKONOMI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2019
hingga
10/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2019

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN LATIHAN DAN PEMBELAJARAN BAGI WAVE CURRENT FLUME CHANNEL (WCFC) UNTUK PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2019
hingga
08/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/01/2019
hingga
04/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2019

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2019
hingga
31/01/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2018

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN RESTORAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/12/2018
hingga
03/01/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2018 (PINDAAN)

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2018

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – TAWARAN SEMULA TENDER PEMBINAAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2018

TENDER MENYEWA, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/10/2018
hingga
07/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2018

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA PAKEJ A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2018
hingga
25/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2018

TENDER PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR LAUT (SEAWATER INTAKE SYSTEM) UNTUK KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2018

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN PUSAT DATA PUSAT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PPTM) DAN DISASTER RECOVERY CENTER (DRC) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
17/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2018

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – TENDER PEMBINAAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/03/2018
hingga
26/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T13/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN LUAR BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/12/2017
hingga
04/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2017

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2017
hingga
27/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2017

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS HARTA BENDA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2017
hingga
05/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2017

TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DAN PEMASANGAN SISTEM PEMINTAS ANAI-ANAI SECARA KOMPREHENSIF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON KOLEJ KEDIAMAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK A UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2017

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK B UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2017
hingga
09/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN SECARA PANEL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/08/2017
hingga
13/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2017 (PINDAAN)

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2017
hingga
23/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2017

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2017
hingga
05/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2017

TENDER PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2017
hingga
09/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2017

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/03/2017
hingga
09/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/11/2016
hingga
20/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2016

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL DAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/08/2016
hingga
15/09/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2016

TENDER PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYENGGARAAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI PERKAKASAN UTAMA RANGKAIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/06/2016
hingga
19/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2016

TAWARAN SEMULA TENDER PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2016
hingga
14/07/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2016

TENDER CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/05/2016
hingga
02/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2016

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS & AKUATROP, HATCHERI BARU, KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT, KOMPLEKS KULIAH PUSAT, FAKULTI PENGAJIAN MARITIM & SAINS MARIN, FAKULTI AGROTEKNOLOGI & SAINS MAKANAN DAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2016
hingga
09/06/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2016

TENDER PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/01/2016
hingga
04/02/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T08/2015

TENDER KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIKAL DAN RANGKAIAN UNTUK CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2015
hingga
10/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T10/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T11/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM LOJI KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T12/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SULTAN MIZAN , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T09/2015

TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/11/2015
hingga
03/12/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T06/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T07/2015

TENDER PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DI ZON PENTADBIRAN DAN KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/10/2015
hingga
08/11/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T05/2015

TENDER CADANGAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN HARTA BENDA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (2016-2017)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2015
hingga
28/10/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T04/2015

TENDER CADANGAN PEMBINAAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2015
hingga
28/07/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T03/2015

TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DAN PAM UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/05/2015
hingga
10/06/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T02/2015

TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH MAKMAL SAINS NAUTIKA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2015
hingga
19/05/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/T01/2015

TENDER CADANGAN PENGGANTIAN BUMBUNG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2015
hingga
05/03/2015

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)


PEROLEHAN SEBUTHARGA

UMT/SH38/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DI BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2027
hingga
29/07/2024

01/08/2024
PETI NO: 1

UMT/SH73/2024

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2024
hingga
29/07/2024

01/08/2024
PETI NO: 1

UMT/SH66/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZER) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/07/2024
hingga
31/07/2024

04/08/2024
PETI NO: 4

UMT/SH74/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CENTRIFUGE) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/07/2024
hingga
31/07/2024

04/08/2024
PETI NO: 2

UMT/SH65/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN HATCHERI (TANGKI FIBERGLASS) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/07/2024
hingga
31/07/2024

04/08/2024
PETI NO: 3

UMT/SH71/2024

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM KAD AKSES DI MAKMAL DAN HATCHERI DI INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/07/2024
hingga
21/07/2024

24/07/2024
PETI NO: 1

UMT/SH61/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI KESELAMATAN DI TAMAN RESIDENSI TEMBESU, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/07/2024
hingga
21/07/2024

24/07/2024
PETI NO: 1

UMT/SH68/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AUDIO DAN VISUAL DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2024
hingga
25/07/2024

28/07/2024
PETI NO: 1

UMT/SH69/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DINDING JENIS AKUSTIK DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2024
hingga
25/07/2024

28/07/2024
PETI NO: 1

UMT/SH62/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ROTARY EVAPORATOR) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2024
hingga
15/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CALORIMETER) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2024
hingga
15/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ANALISA PEMAKANAN) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2024
hingga
15/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG SERTA KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN DI KABIN WETLAB, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2024
hingga
14/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL TEKNOLOGI MARITIM KEPADA MAKMAL HIDROLOGI, SUMBER AIR DAN HIGIEN INDUSTRI, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2024
hingga
14/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM METER TENAGA PRABAYAR PINTAR BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI RESIDENSI TEMBESU DAN TAMAN PERMINT MAKMUR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/06/2024
hingga
05/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SALURAN AIR HUJAN, LAPISAN KALIS AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/06/2024
hingga
05/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN DI KAWASAN PARKIR STESEN PENYELIDIKAN ALAMI BIODIVERSITI UMT KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/06/2024
hingga
01/07/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIK TARAF PAGAR KESELAMATAN DI KOLEJ KEDIAMAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2024
hingga
01/07/2027

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN COOLING TOWER BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/05/2024
hingga
03/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (WATER SYSTEM) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2024
hingga
10/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BOOSTER PUMP DI KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALEK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/05/2024
hingga
03/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN ALAT UBAH (TRANSFORMER) BAGI PENCAWANG ELEKTRIK DI FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
27/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2024

SEBUT HARGA MEREKA BENTUK, MENCETAK SERTA MEMBEKAL SIJIL SKROL DAN TRANSKRIP BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
30/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CABINET DRYER) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
06/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (AUTOMATED PARTICLE SAMPLING SYSTEM) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
06/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (METER) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
06/06/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2024

SEBUT HARGA MENGUKUR, MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR JUBAH AKADEMIK PEGAWAI UTAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
30/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SELONGSONG SKROL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2024
hingga
30/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2024

KERJA KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DINDING BARU DAN KEMASAN PADA DINDING SEDIA ADA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/05/2024
hingga
25/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2024

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI 30 UNIT RUMAH TERES DUA (2) TINGKAT UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU DI WAKAF TEMBESU, MUKIM KUALA NERUS, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2024
hingga
20/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2024

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT JENIS TERLERAI DI PUSAT EKOSISTEM DIGITAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2024
hingga
18/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN COUNTER TOP UNTUK TIGA PULUH (30) UNIT RUMAH DI TAMAN PERUMAHAN RESIDENSI TEMBESU, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2024
hingga
18/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2024

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM CHILLER NO.2 DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/05/2024
hingga
23/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2024

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA DI TAMAN RESIDENSI TEMBESU, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/05/2024
hingga
23/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2024

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2024
hingga
20/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK, DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/05/2024
hingga
12/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KELENGKAPAN PENCAHAYAAN DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL (KSTMI), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/05/2024
hingga
13/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM SET PENJANA DI BANGUNAN HATCHERI AIR MASIN SEMENTARA DAN HATCHERI IKAN KELAH UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2024
hingga
06/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SPECTROPHOTOMETER) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2024
hingga
14/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SHAKING INCUBATOR) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2024
hingga
14/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2024

PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2024
hingga
02/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (OSMOMETER) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/04/2024
hingga
07/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BALANCE) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/04/2024
hingga
07/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (HIGH PRESSURE LIQUID CHOMATOGRAPHY (HPLC)) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/04/2024
hingga
07/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (TISSUE PROCESSOR) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2024
hingga
02/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROPLATE WASHER) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2024
hingga
02/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZE DRYER) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2024
hingga
02/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (GAS CHROMATOGRAPH FLAME IONIZATION DETECTOR (GCFID)) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2024
hingga
02/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (AUTOCLAVE) BAGI KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN (AKUATROP), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2024
hingga
02/05/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2024

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/04/2024
hingga
30/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2024

SEBUT HARGA PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERISIAN KESELAMATAN PENGGUNA ANTIVIRUS BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/04/2024
hingga
30/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH KOMPUTER TABLET DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/04/2024
hingga
30/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2024

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) UNTUK SISTEM RAK RANGKAIAN UTAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/04/2024
hingga
22/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2024

KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM PENGGALAK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/03/2024
hingga
07/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2024

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA BOT GENTIAN KACA (FIBREGLASS) BERSERTA DUA (2) ENJIN UNTUK KEGUNAAN SEA TURTLE RESEARCH UNIT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2024
hingga
15/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2024

KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM PENGGALAK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/03/2024
hingga
07/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2024

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA BOT GENTIAN KACA (FIBREGLASS) BERSERTA DUA (2) ENJIN UNTUK KEGUNAAN SEA TURTLE RESEARCH UNIT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2024
hingga
15/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG FASA 7 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2024
hingga
04/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (HIGH END BIOLOGICAL AND MATERIAL MICROSCOPE WITH MEASURING APPLICATION) BAGI KEGUNAAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2024
hingga
01/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CHEMICAL STORAGE CABINET) BAGI KEGUNAAN MAKMAL PENYELIDIKAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2024
hingga
01/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2024

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR SEMULA PAKAIAN AKADEMIK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2024
hingga
01/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (WET SAMPLE COMPACTOR WITH PREPARATION EQUIPMENT) BAGI KEGUNAAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2024
hingga
01/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2024
hingga
01/04/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2024

SEBUT HARGA PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SISTEM TELEKOMUNIKASI RADIO DIGITAL FASA 2 UNTUK PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN (PPPL) DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI BIODIVERSITI UMT KENYIR (SPAB), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/02/2024
hingga
07/03/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2024

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PERIKANAN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2024
hingga
07/03/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2024-RALAT

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENUGASMULA ENJIN KAPAL MARIN (DIESEL) DAN GEAR BOX BESERTA SISTEM TUJAHAN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/01/2024
hingga
31/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2024 - RALAT

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENUGASMULA GENERATOR MARIN 30 KVA (DIESEL) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/01/2024
hingga
31/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN ARCA DI HADAPAN PINTU MASUK UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2024
hingga
04/02/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN ALTERNATOR BAGI SET PENJANA BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/01/2024
hingga
29/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH DAN UJIAN MAKMAL BAGI PROJEK PEMBINAAN JALAN LINGKARAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

1801/2024
hingga
28/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN ALAT UBAH (TRANSFORMER) DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/01/2024
hingga
29/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2024

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH AKUARIUM UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/01/2024
hingga
18/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2024

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR , TASIK KENYIR , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/01/2024
hingga
21/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2024

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LANTERN LAMPU JALAN DAN KAWASAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (FASA 2)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/01/2024
hingga
15/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH113/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/01/2024
hingga
15/01/2024

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH114/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MULTIPARAMETER BAGI KEGUNAAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/12/2023
hingga
10/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH110/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT UNTUK KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 (FASA II) DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/12/2023
hingga
28/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH111/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PERABOT BINA DALAM DI KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/12/2023
hingga
28/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH112/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT JENIS TERLERAI DI RUANGAN PROGRAMMER, PUSAT EKOSISTEM DIGITAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/12/2023
hingga
28/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH109/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUS BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2023
hingga
21/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH107/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/12/2023
hingga
14/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH108/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN KEMASAN SILING LUAR DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/12/2023
hingga
19/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH106/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN AGENSI KUTIPAN HUTANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/11/2023
hingga
04/12/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH103/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK BAGI ALAT PENGECAS "CHARGING STATION" KENDERAAN MIKROMOBILITI ELEKTRIK PELAJAR DI BLOK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2023
hingga
23/11/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH104/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2023
hingga
23/11/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH105/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN TALANG AIR HUJAN DAN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN STADIUM KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2023
hingga
23/11/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH102/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIKPULIH SILING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS DAN AKUATROP UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2023
hingga
15/11/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG TENIS DAN MENGECAT SEMULA GARISAN GELANGGANG TENIS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/10/2023
hingga
05/11/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH100/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MULTIPARAMETER BAGI KEGUNAAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/10/2023
hingga
19/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH101/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA SATU (1) UNIT ENJIN OUTBOARD MOTOR 150 HP-FOUR STROKE UNTUK KEGUNAAN PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/10/2023
hingga
19/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT.SH98/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA (ORACLE) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2023
hingga
05/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA UV-VIS SPECTROPHOTOMETER (DOUBLE BEAM) WITH DESKTOP COMPUTER BAGI KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2023
hingga
12/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBUNGKUS, MENGANGKUT DAN MELUPUSKAN BUANGAN TERJADUAL (SW) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2023
hingga
12/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN FOTOGRAFI GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN BAGI TAHUN 2023, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2023
hingga
04/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK 3 FASA UNTUK RUMAH DOBI LAYAN DIRI DI BLOK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/09/2023
hingga
02/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA BOT GENTIAN KACA (FIBREGLASS) DAN ENJIN UNTUK KEGUNAAN SEA TURTLE RESEARCH UNIT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/09/2023
hingga
27/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2023 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT UNTUK KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 (FASA II) DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2023
hingga
01/10/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2023

SEBUT HARGA KURSUS ASAS MODULAR PERSEDIAAN SEBAGAI PEGAWAI KADET DI ATAS KAPAL DAGANG KEPADA PELAJAR SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/09/2023
hingga
27/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA BOT GENTIAN KACA (FIBREGLASS) DAN ENJIN UNTUK KEGUNAAN SEA TURTLE RESEARCH UNIT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/09/2023
hingga
27/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PERABOT BINA DALAM DI KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/09/2023
hingga
21/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SUSUR TANGAN, STRUKTUR BESI SEDIA ADA DI BANGUNAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS DAN AKUATROP DAN BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/09/2023
hingga
18/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM BEKALAN AIR MASIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/09/2023
hingga
18/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS USANG DI BLOK A, B, C, W DAN Y UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/09/2023
hingga
14/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF PUSAT EKOSISTEM DIGITAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2023
hingga
28/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LANTERN LAMPU JALAN DAN KAWASAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (FASA 1)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2023
hingga
04/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN PERMUKAAN LANTAI KONKRIT DAN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN STADIUM KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2023
hingga
04/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBUNGKUS, MENGANGKUT DAN MELUPUSKAN BUANGAN TERJADUAL (SW) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/08/2023
hingga
24/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN KEMASAN SILING LUAR DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2023
hingga
30/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMASAN TIANG BANGUNAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2023
hingga
30/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN MASUK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2023
hingga
05/09/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF PUSAT EKOSISTEM DIGITAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2023
hingga
28/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBUNGKUS, MENGANGKUT DAN MELUPUSKAN BUANGAN TERJADUAL (SW) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/08/2023
hingga
24/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF PUSAT EKOSISTEM DIGITAL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2023
hingga
28/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG RUMAH PAM HATCHERI AKUATROP UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2023
hingga
16/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2023

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2023
hingga
22/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN COOLING TOWER BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2023
hingga
21/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) UNTUK SISTEM RAK RANGKAIAN UTAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/08/2023
hingga
15/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA BOT PENYELAMAT RV DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/08/2023
hingga
17/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN KURSUS PERSIJILAN EKSEKUTIF/ANALYST MICROSOFT POWER BI KEPADA PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/08/2023
hingga
15/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2023

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN, PEMBAHARUAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN DAN PERISIAN SISTEM BACKUP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/08/2023
hingga
15/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2023

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN, PEMBAHARUAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN DAN PERISIAN SISTEM PELAYAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/08/2023
hingga
15/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2023

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI UNTUK PERALATAN UTAMA RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/08/2023
hingga
15/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) UNTUK SISTEM RAK RANGKAIAN UTAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/08/2023
hingga
15/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/08/2023
hingga
14/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2023

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/07/2023
hingga
03/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2023

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/07/2023
hingga
03/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2023

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI KENDERAAN DAN BOT (RESCUE BOT) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2023
hingga
07/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AUDIO DI RUANG UTAMA DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2023
hingga
01/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGURUSAN DOBI LAYAN DIRI DI BLOK KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2023
hingga
18/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2023

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI KENDERAAN DAN BOT (RESCUE BOT) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2023
hingga
07/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2023

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI KENDERAAN DAN BOT (RESCUE BOT) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/07/2023
hingga
07/08/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, TASIK KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2023
hingga
27/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2023
hingga
27/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2023
hingga
27/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, TASIK KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2023
hingga
27/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBUNGKUS, MENGANGKUT DAN MELUPUSKAN BUANGAN TERJADUAL (SW) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2023
hingga
18/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PERIKANAN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2023
hingga
27/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2023

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT PERMUKAAN DINDING LUAR DAN DALAM SERTA KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN STADIUM KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2023
hingga
26/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG BANGUNAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU CONVENTION CENTRE (UMTCC) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2023
hingga
26/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAPAN SUIS UTAMA DI BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/07/2023
hingga
16/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBUNGKUS, MENGANGKUT DAN MELUPUSKAN BUANGAN TERJADUAL (SW) SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2023
hingga
18/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET UNTUK STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, HULU TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2023
hingga
06/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN JALUR LEBAR INTERNET UNTUK STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, HULU TERENGGANU BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2023
hingga
06/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LANGSIR DI KOMPLEKS PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INSANIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, BUKIT KOR, MARANG, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/06/2023
hingga
19/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERKAKASAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI (11KV) BAGI PENCAWANG-PENCAWANG ELEKTRIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2023
hingga
03/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LANTERN LAMPU JALAN DAN KAWASAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2023
hingga
03/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI KOMPLEKS PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INSANIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, BUKIT KOR, MARANG, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2023
hingga
03/07/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN FIRE ALARM PANEL JENIS FULLY ADDRESSABLE DI BANGUNAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN INOS AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/06/2023
hingga
27/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM (COLD ROOM) DI MAKMAL PEMPROSESAN MAKANAN IKAN, FPSM UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2023
hingga
21/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF KEMASAN LANTAI BLOK PENGINAPAN DAN RUMAH TAMU DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI TASIK KENYIR, INSTITUT BIODIVERSITI TROPIKA DAN PEMBANGUNAN LESTARI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2023
hingga
22/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2023
hingga
22/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN KAMERA FOTOGRAFI DI PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2023
hingga
22/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2023
hingga
16/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PELAYAN APLIKASI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2023
hingga
16/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LANGSIR DI KOMPLEKS PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INSANIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, BUKIT KOR, MARANG, TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/06/2023
hingga
19/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PERLINDUNGAN CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2023
hingga
18/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PLATFORM DI KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2023
hingga
21/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PERLINDUNGAN CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2023
hingga
18/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PERLINDUNGAN CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2023
hingga
18/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN STRUKTUR PERLINDUNGAN CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2023
hingga
18/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2023
hingga
12/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK VOLTAN LAMPAU RENDAH BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2023
hingga
12/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2023
hingga
12/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN MAST NAVIGATION LIGHT DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/05/2023
hingga
08/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DINDING SERTA PINTU BERBINGKAI KACA DI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/05/2023
hingga
08/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ULTRA PURE WATER SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2023
hingga
08/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (HANDHELD MULTIPARAMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2023
hingga
08/06/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK PROGRAM JOM MASUK U (JMU) 2023 ZON TIMUR DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2023
hingga
18/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA MENAIK TARAF BILIK SEMINAR IBNU RUSHD KEPADA STUDIO KORPORAT DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2023
hingga
28/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SURVEY ACQUISITION AND PROCESSING SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2023
hingga
31/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK PROGRAM JOM MASUK U (JMU) 2023 ZON TIMUR DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2023
hingga
18/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK PROGRAM JOM MASUK U (JMU) 2023 ZON TIMUR DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2023
hingga
18/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUSUR TANGAN DI KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/05/2023
hingga
15/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2023

SEBUT HARGA CADANGAN PENDAWAIAN SEMULA SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA MENAIK TARAF BILIK SEMINAR IBNU RUSHD KEPADA STUDIO KORPORAT DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2023
hingga
17/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI CADANGAN MENAIK TARAF BILIK SEMINAR IBNU RUSHD KEPADA STUDIO KORPORAT DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2023
hingga
17/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MARIN (MARITIME COMUNICATION EQUIPMENT AND SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/05/2023
hingga
15/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN REKREASI AIR DAN PENYELAMAT DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/05/2023
hingga
18/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR IBNU RUSHD KEPADA STUDIO KORPORAT DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/05/2023
hingga
11/05/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN KEMASAN SILING LUAR DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/04/2023
hingga
19/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMASAN TIANG BANGUNAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/04/2023
hingga
19/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2023

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA (ORACLE) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2023
hingga
19/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2023

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2023
hingga
13/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN AUDIO DI RUANG KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/04/2023
hingga
13/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN AUDIO DI RUANG KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/04/2023
hingga
13/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/04/2023
hingga
13/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN LATIHAN BAGI AMALI PERISIAN SACS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/04/2023
hingga
13/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM COLD ROOM DI MAKMAL PEMPROSESAN MAKANAN IKAN, FPSM UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM COLD ROOM DI MAKMAL PEMPROSESAN MAKANAN IKAN, FPSM UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (REAL TIME PCR SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/03/2023
hingga
03/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM COLD ROOM DI MAKMAL PEMPROSESAN MAKANAN IKAN, FPSM UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM LIF BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM TEKNOLOGI MAKLUMAT BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS AKADEMIA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/03/2023
hingga
06/04/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI MAKMAL NANOFIZIK DI FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2023
hingga
28/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAGAR SEMPADAN UNTUK 5 UNIT RUMAH DI PERUMAHAN TAMAN PERMINT MAKMUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2023
hingga
28/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT DI MAKMAL NANOFIZIK DI FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2023
hingga
28/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK KEGUNAAN STAF UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2023
hingga
23/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG HIGH VOLUME LOW FAN DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/03/2023
hingga
16/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/03/2023
hingga
20/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KABEL HIGH TENSION (HT) 11KV DI PENCAWANG ELEKTRIK FPSM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2023
hingga
10/03/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN CENTRIFUGAL FAN DAN DUCTING BAGI FUME HOOD SYSTEM DI MAKMAL-MAKMAL FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2023
hingga
14/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA FUME HOOD SYSTEM DI MAKMAL-MAKMAL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2023
hingga
14/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN LATIHAN BAGI AMALI PERISIAN SACS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2023
hingga
09/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LATIHAN BAGI CERTIFICATE OF COMPETENCY IN CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2023
hingga
09/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2023

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN KAMERA FOTOGRAFI DI PEJABAT KOMUNIKASI KORPORAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/01/2023
hingga
06/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2023

SEBUT HARGA PEMBINAAN STOR BUANGAN TERJADUAL BERPUSAT DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2023
hingga
06/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PERPAIPAN DARI AIR TERJUN SUNGAI BUWEH KE TANGKI AIR SIMPANAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/01/2023
hingga
07/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA EMERGENCY SHOWER & EYE WASH DI MAKMAL-MAKMAL INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA & PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/01/2023
hingga
07/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2023

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF KABEL SUB UTAMA DAN PAPAN AGIHAN ELEKTRIK BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2023
hingga
06/02/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2023

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENGUJITERIMA SISTEM LIF ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) UNTUK BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/01/2023
hingga
19/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2023

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN TANAH BENCAH UMT, SETIU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/01/2023
hingga
16/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2023

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG LUAR DI TASKA PERMATA KELUARGA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/01/2023
hingga
12/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG FASA 3 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/01/2023
hingga
11/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PAKEJ KURSUS PERSIJILAN EKSEKUTIF HALAL (CHEP) KEPADA PELAJAR SARJANA MUDA SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/01/2023
hingga
10/01/2023

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AIR BLOWER BAGI HATCHERI-HATCHERI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/12/2022
hingga
28/12/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PAKEJ LATIHAN PENGGUNAAN MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS CERTIFICATION, PRECISION AND DIGITAL FARMING TOWARD AGRICULTURE 4.0 AND ESP3.0 AGRICULTURE UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/12/2022
hingga
29/12/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN SERTA KAWASAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI TANAH BENCAH SETIU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2022
hingga
15/12/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2022 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA USANG FASA 2 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/11/2022
hingga
07/12/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI PENGAJARAN SECARA INTERAKTIF DI RUANG KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/11/2022
hingga
24/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SAND FILTER DI BANGIUNAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2022
hingga
27/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (HANDHELD XRF) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/11/2022
hingga
23/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2022

SEBUT HARGA KURSUS ASAS MODULAR PERSEDIAAN SEBAGAI PEGAWAI KADET DI ATAS KAPAL DAGANG KEPADA PELAJAR SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2022
hingga
17/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2022

SEBUT HARGA KURSUS CERTIFIED PROFESSIONAL CILT CERTIFICATE IN MARITIME OPERATION AND MANAGEMENT KEPADA PELAJAR SARJANA MUDA PENGURUSAN MARITIM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2022
hingga
17/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PELAJAR BAHARU BAGI KEMASUKAN SESI 2022/2023 DAN SESI 2023/2024, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2022
hingga
15/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PAMANTAUAN AIR BLOWER DI MAKMAL PERIKANAN, FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2022
hingga
03/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PAMANTAUAN AIR BLOWER DI MAKMAL PERIKANAN, FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2022
hingga
03/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PAMANTAUAN AIR BLOWER DI MAKMAL PERIKANAN, FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2022
hingga
03/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2022

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/10/2022
hingga
01/11/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM RANGKAIAN TANPA WAYAR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – FASA 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2022
hingga
11/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN REBOOT RESTORE RX PRO DAN NETSUPPORT SCHOOL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK KEGUNAAN MAKMAL KOMPUTER DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2022
hingga
11/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BOT SI PENYU I TERPAKAI BESERTA DUA (2) UNIT ENJIN SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2022
hingga
06/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG BAGI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/09/2022
hingga
06/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYAMBUNGAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/09/2022
hingga
06/10/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENGUJITERIMA SISTEM LIF ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) UNTUK BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2022
hingga
27/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN FUME EXTRACTOR SYSTEM DAN KERJA BERKAITAN BAGI CADANGAN PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL SERTA PENGOPERASIAN DI BENGKEL KIMPALAN FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2022
hingga
27/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG ‘TACTILES’ DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2022
hingga
30/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF KEMASAN DINDING PENTAS DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2022
hingga
20/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PARKIR BASIKAL BERBUMBUNG DI KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALEK (KKSAM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/09/2022
hingga
30/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (PULVERIZER/GRINDER/MILLING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2022
hingga
22/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/08/2022
hingga
15/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2022

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDEMNITI PROFESIONAL BERKELOMPOK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/08/2022
hingga
08/09/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENGUJITERIMA SISTEM LIF ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) UNTUK BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH (PSNZ), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2022
hingga
30/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN FUME EXTRACTOR SYSTEM DAN KERJA BERKAITAN BAGI CADANGAN PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL SERTA PENGOPERASIAN DI BENGKEL KIMPALAN FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/08/2022
hingga
16/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/08/2022
hingga
11/08/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL PROJEKTOR DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2022
hingga
26/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2022

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT KAFETARIA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/07/2022
hingga
18/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (COMPLETE RETORT SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2022
hingga
14/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2022

SEBUT HARGA CADANGAN PENDAWAIAN DAN PEMASANGAN SET PENJANA UNTUK BANGUNAN MAKMAL HATCHERI PERIKANAN DAN AKUAKULTUR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/06/2022
hingga
14/07/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA SERVIS PERKAKASAN VOLTAN TINGGI DAN VOLTAN RENDAH DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2022
hingga
28/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI BILIK PENDAFTAR DAN BILIK RUNDINGAN DI PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2022
hingga
28/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2022
hingga
28/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN PELAJAR BAHARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/06/2022
hingga
23/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2022
hingga
09/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FISH TANK) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/05/2022
hingga
05/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN MAJLIS UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/05/2022
hingga
02/06/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2022

SEBUT HARGA CADANGAN PENGUBAHSUAIAN RUANG FIZIKAL SERTA PENGOPERASIAN DI BENGKEL KIMPALAN FTKKI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2022
hingga
26/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2022, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/05/2022
hingga
26/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ATR SAMPLING DEVICE FOR FTIR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/05/2022
hingga
19/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PELAYAN APLIKASI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/05/2022
hingga
19/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL DAN BILIK MESYUARAT MPP BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2022
hingga
17/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF KAUNTER PUSAT PENGURUSAN SISWAZAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/05/2022
hingga
17/05/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKEJ PAKAIAN PELAJAR BAHARU SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BANGUNAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR TANAH BENCAH SETIU (SETIU WETLAND) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN AUDIO VISUAL DI MAKMAL NANOFIZIK, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFOMATIK UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2022

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK 3 FASA UNTUK MAKMAL-MAKMAL DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MARIN (MARITIME COMUNICATION EQUIPMENT AND SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/04/2022
hingga
28/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF PARKIR KERETA SEDIA ADA DI BANGUNAN KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2022
hingga
14/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERALATAN KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2022
hingga
07/04/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2022

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BOT DISCOVERY XII TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2022
hingga
31/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KIPAS DINDING DI RUANG SOLAT UTAMA BAGI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/03/2022
hingga
24/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2022
hingga
28/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGARAAN SISTEM ‘STULZ PRECISION AIRCOND’ DI PUSAT DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/03/2022
hingga
31/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN TREND MICRO APEX ONE BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SMALL ENGINE TEST BEDS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2022
hingga
21/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2022
hingga
16/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BLISTERING PACKING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB),UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG JAMUAN KEPADA PEJABAT AM UNTUK UNIT INTEGRITI DI KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (EXHAUST GAS ANALYSER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2022
hingga
17/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2022

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT UJIAN KENDIRI COVID-19 BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2022
hingga
10/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2022
hingga
03/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2022
hingga
03/03/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGARAAN SISTEM ‘STULZ PRECISION AIRCOND’ DI PUSAT DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/02/2022
hingga
22/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SECARA HIBRID DI RUANG KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2022
hingga
17/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN UNTUK KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/02/2022
hingga
16/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PINTU BILIK PELAJAR, PINTU BILIK RISER, PINTU RINTANGAN API DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/02/2022
hingga
14/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2022

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN UBAHSUAI RUANG UNTUK MAKMAL PENILAIAN SENSORI DI FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/01/2022
hingga
07/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2022

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA NAIKTARAF LANTAI MAKMAL PENGATURCARAAN 3, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KELAUTAN DAN INFORMATIK (FTKKI) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/01/2022
hingga
07/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2022

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/01/2022
hingga
07/02/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/01/2022
hingga
31/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA FASA 2, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/01/2022
hingga
27/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2022

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN AKSESORI BAGI LAMPU LIMPAH PADANG BOLA SEPAK DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/01/2022
hingga
20/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN DISPLAY BOARD PANEL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BONGO NET) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
30/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN DAN KAWASAN DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/12/2021
hingga
06/01/2022

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN AWAM DAN STRUKTUR DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/12/2021
hingga
30/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROPLATE READER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
23/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (NANOVOLUME SPECTROPHOTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
23/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2021

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM SOLAR UNTUK PENCAHAYAAN DAN SOKET KUASA DI WAKAF-WAKAF REHAT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2021
hingga
21/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPARAN LED DI DEWAN SULTAN MIZAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2021
hingga
14/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM VISUAL DI BANGUNAN INOS/AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2021
hingga
09/12/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA HADIAH SETIA BAKTI BAGI KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA FASA 1 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/11/2021
hingga
29/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2021

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI PERALATAN UTAMA RANGKAIAN BAGI TEMPOH 1 TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
25/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
25/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN JETI TERAPUNG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
25/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2021 (BATAL)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT UNTUK PUSAT PENGURUSAN DAN PENJAMINAN KUALITI DI KOMPLEKS PENGURUSAN AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (WATER QUALITY DEVICE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG BAGI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SET PERABOT UNTUK KEGUNAAN BILIK PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2021
hingga
18/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (STAINLESS STEEL TABLE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (PULVERISER/GRINDER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (EXHAUST GAS ANALYSER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SMALL ENGINE TEST BEDS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SISTEM LIFTING A-FRAME BARU DI BOT DISCOVERY II, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER RIBA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2021
hingga
23/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SPECTROPHOTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CNC ROUTER TABLE BED) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (DRAFTING TABLE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI PERALATAN KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2021
hingga
03/11/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SIMULTANEOUS THERMAL ANALYSIS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER (DESKTOP) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BLISTERING PACKING MACHINE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ZEBRAFISH AQUACULTURE SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MARIN (MARITIME COMUNICATION EQUIPMENT AND SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2021
hingga
25/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGARAAN SISTEM ‘STULZ PRECISION AIRCOND’ DI PUSAT DATA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI MAKMAL FAKULTI DAN INSTITUT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LALUAN MASUK KE HATCHERI ARTEMIA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG UNTUK MAKMAL PENILAIAN SENSORI DI FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2021 (PINDAAN)

SEBUT HARGA NAIKTARAF MAKMAL NANOFIZIK DI FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/10/2021
hingga
21/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2021 (BATAL)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SALURAN PAIP KUMBAHAN DI BLOK-BLOK KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/10/2021
hingga
06/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERISIAN PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/10/2021
hingga
14/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FISH TANK) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2021
hingga
07/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FILTRATION SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2021
hingga
07/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SIEVE SHAKER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2021
hingga
07/10/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (GEL DOCUMENTATION SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (NANOVOLUME SPECTROPHOTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FREEZER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROSCOPE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2021
hingga
30/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SEDGEWICK RAFTER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SEMI MOTORIZED ROTARY MICROTOME) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MICROPLATE READER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FEED PELLET EXTRUDER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI RADIO DIGITAL UNTUK PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2021
hingga
23/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (BONGO NET) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (AUTOMATED BACTERIAL IDENTIFICATION SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ELECTROFISHER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2021

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA (ORACLE) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2021
hingga
15/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN AGENSI KUTIPAN HUTANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/08/2021
hingga
08/09/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ONLINE UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLIES (UPS)) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/08/2021
hingga
26/08/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (DISSECTING MICROSCOPE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CHEMICAL STORAGE CABINET/ CRYO PRESERVATION/ DEHYDRATION CHAMBER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (MULTIPARAMETER/ CONDUCTIVITY TEMPERATURE DEPTH) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FERMENTER/ BIOREACTOR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2021 (PINDAAN)

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (THERMAL IMAGING CAMERA) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/05/2021
hingga
28/07/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2021
hingga
17/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2021
hingga
17/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR, TASIK KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2021
hingga
17/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (LAB APPARATUS CLEANING UNIT) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/05/2021
hingga
19/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (CENTRIFUGE) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/04/2021
hingga
09/05/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2021

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR SEMULA PAKAIAN AKADEMIK BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/04/2021
hingga
27/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENUGASMULA BADAN BOT GENTIAN KACA (FIBREGLASS) BERSERTA ENJIN UNTUK KEGUNAAN SEA TURTLE RESEARCH UNIT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/04/2021
hingga
27/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FLOORTYPE X-RAY DIFFRACTOMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/04/2021
hingga
27/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2021

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN UNTUK KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/04/2021
hingga
14/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (SCIENTIFIC ECHO SOUNDER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/03/2021
hingga
12/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN AWAM DAN STRUKTUR DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2021
hingga
13/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN ZON PENTADBIRAN DAN ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2021
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENDAWAIAN SOKET ALUR KELUAR 13A DAN PENCAHAYAAN DI HATCHERI AIR TAWAR SERTA BANGUNAN FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2021
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2020
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM RANGKAIAN TANPA WAYAR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (FASA 1)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2021
hingga
07/04/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBINA, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENYIAPKAN SET MINI MERCU TANDA/ MONUMEN NEGARA-NEGARA ASEAN DI BAWAH AIR DI PERAIRAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2021
hingga
30/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (ZEBRAFISH AQUACULTURE SYSTEM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 1/2021

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2021
hingga
30/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2021
hingga
30/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (PCR) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2/2021

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2021
hingga
21/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL (FISH SWIM TUNNEL RESPIROMETER) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 3/2021

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/03/2021
hingga
21/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/02/2021
hingga
03/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERISIAN PINTAR PERPUSTAKAAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/02/2021
hingga
03/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SISTEM PENGURUSAN BILIK AUTOMATIK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/02/2021
hingga
03/03/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH009/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA SISTEM SPKA (SISTEM PENGAWASAN KEBAKARAN AUTOMATIK) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2021
hingga
25/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH008/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES (UPS) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2021
hingga
10/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH007/2021

SEBUT HARGA MEMBINA, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAHKAN DOUBLE PONTOON CYLINDRICAL FLOATING BREAKWATER UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/01/2021
hingga
11/02/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH006/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/01/2021
hingga
28/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH005/2021

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL MARITIM, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, FAKULTI PERIKANAN & SAINS MAKANAN DAN BANGUNAN PENTADBIRAN FAKULTI SAINS & SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/01/2021
hingga
26/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH002/2021

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGAJARAN SECARA INTERAKTIF DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/01/2021
hingga
13/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH003/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENAIKTARAF, MANTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN PUSAT DATA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2021
hingga
20/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH004/2021

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER DAN PERALATAN ICT UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/01/2021
hingga
20/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH001/2021

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG DI KOMPLEKS KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/01/2021
hingga
13/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH159/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SET MINI MERCU TANDA/ MONUMEN NEGARA-NEGARA ASEAN DI BAWAH AIR DI PERAIRAN STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/12/2020
hingga
06/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH158/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 45/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/12/2020
hingga
06/01/2021

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH153/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 44/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2020
hingga
31/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH136/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 33/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH137/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 34/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH138/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 35/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH139/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 36/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH140/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 37/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH141/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 38/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH142/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 39/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH143/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 40/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH144/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 41/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH145/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 42/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/12/2020
hingga
24/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH154/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM KITARAN AIR KOLAM DI HATCHERI KELAH, INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2020
hingga
23/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH155/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF HATCHERI KELAH UNTUK INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA DAN PERIKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2020
hingga
23/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH156/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM AUDIO VISUAL DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/12/2020
hingga
30/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH146/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 43/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/12/2020
hingga
16/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH152/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAHKAN SET PENJANA DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI MARIN PULAU BIDONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/12/2020
hingga
17/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH131/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAMPU KAWASAN DI KOLEJ ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH129/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 32/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH134/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH135/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA THERMAL IMAGING CAMERA UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH147/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN LANTAI BILIK BACAAN (ARAS 3) DAN BILIK TERAPI (ARAS 4) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH148/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPAN TANDA BANGUNAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH149/2020

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH150/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH151/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN VESDA ASPIRATOR DAN SISTEM EMS DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
09/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH128/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 31/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/12/2020
hingga
10/12/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH115/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 22/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH116/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 23/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH117/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH118/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PAKAI BUANG BAGI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH121/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 24/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH122/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 25/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH123/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 26/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH124/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 27/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH125/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 28/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH126/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 29/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH127/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 30/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH130/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA, MENYIAPKAN, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAHKAN SISTEM PERUBAHAN IKLIM DI MAKMAL PERUBAHAN IKLIM DAN ADAPTASI UNTUK INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH132/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KOMPONEN FIRE ALARM PANEL BAGI SISTEM FULLY ADDRESSABLE DAN SEMI ADDRESSABLE DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH133/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/11/2020
hingga
26/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2020

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BAS NISSAN (2006) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/11/2020
hingga
09/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH104/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PINTU PENGHALANG MASUK PEJALAN KAKI TAMBAHAN DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/10/2020
hingga
09/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH107/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 14/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH108/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 15/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH109/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 16/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH110/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 17/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH111/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 18/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH112/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 19/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH113/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 20/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH114/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 21/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH119/2020

UMT/SH119/2020 TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR MASIN DI BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2020
hingga
04/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH120/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/10/2020
hingga
08/11/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH105/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-18 & KE-19 TAHUN 2021 DAN KE-20 TAHUN 2022, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/10/2020
hingga
27/10/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH106/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 13/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/10/2020
hingga
27/10/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH103/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2020
hingga
14/10/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 9/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH100/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 10/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH101/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 11/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH102/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 12/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/09/2020
hingga
29/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 6/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
27/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG, SALURAN, KEROSAKAN PINTU DAN KEMASAN LANTAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
23/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 8/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
27/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 7/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/09/2020
hingga
27/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 5/2020

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2020
hingga
23/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN VESDA ASPIRATOR DAN SISTEM EMS DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2020
hingga
09/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH WALK-IN FREEZER DAN MOTOR BLOWER BAGI FAN COIL UNIT (FCU) DI BANGUNAN FAKULTI AGROTEKNOLOGI DAN SAINS MAKANAN (FASM), BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/09/2020
hingga
09/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2020
hingga
02/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 1

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/08/2020
hingga
02/09/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PENGGANTIAN MAKMAL PERSEKITARAN TERKAWAL TANAMAN YANG USANG DI KAMPUS BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/08/2020
hingga
23/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN VESDA ASPIRATOR DAN SISTEM EMS DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/08/2020
hingga
16/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN JUBIN LANTAI APARTMENT BLOK B1 DAN BLOK B2, KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/08/2020
hingga
17/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LANJUTAN WARANTI DAN KONFIGURASI BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN WAF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2020
hingga
26/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/08/2020
hingga
26/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PAM DI BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL MARITIM, KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, FAKULTI PERIKANAN & SAINS MAKANAN, KOMPLEKS MAKMAL PUSAT DAN BANGUNAN PENTADBIRAN FAKULTI SAINS & SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/08/2020
hingga
12/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN MENAIKTARAF RUANG PEMBELAJARAN UNTUK DIJADIKAN SEBUAH RUANG ‘SILENT ROOM’ DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/08/2020
hingga
12/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/08/2020
hingga
23/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG, SALURAN, KEROSAKAN PINTU DAN KEMASAN LANTAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYAMAN UDARA VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF) BAGI SISTEM CU-08, BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2020

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERALATAN AUDIO DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BINGKAI PINTU TANDAS DI BLOK B1 DAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
03/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH WALK-IN FREEZER DAN MOTOR BLOWER BAGI FAN COIL UNIT (FCU) DI BANGUNAN FAKULTI AGROTEKNOLOGI DAN SAINS MAKANAN (FASM), BANGUNAN KOMPLEKS MAKMAL BERPUSAT DAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
05/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 BAGI TAHUN 2020 DAN 2021, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/07/2020
hingga
28/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA THERMAL IMAGING CAMERA DAN ELECTROCHEMICAL IMPEDENCE SPECTROSCOPY MODULE, UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
05/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIKPULIH KEMASAN LANTAI SURAU KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ A), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ B), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ D), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ E), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B1 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ C), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/07/2020
hingga
04/08/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2020

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDMENITI PROFESIONAL BERKELOMPOK BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/07/2020
hingga
22/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR MASIN DI BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
12/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2020

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
12/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
19/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KABEL SUB UTAMA DAN PAPAN AGIHAN ELEKTRIK BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN FAKULTI PERIKANAN DAN SAINS MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
19/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KABEL SUB UTAMA DAN PAPAN AGIHAN ELEKTRIK BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN PENYELIDIKAN INOS DAN AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
19/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
12/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI SISTEM SOKONGAN BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
13/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2020

SEBUTHARGA PENYELENGGARAAN DAN PELANJUTAN JAMINAN WARANTI PERALATAN UTAMA RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/07/2020
hingga
13/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA SISTEM PENGAIRAN UNTUK MAKMAL PERSEKITARAN TERKAWAL DI TAMAN PENYELIDIKAN ALAM BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2020
hingga
14/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2020
hingga
14/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TUJUH (7) UNIT KOMPRESOR KEGUNAAN SEKSYEN SELAM DAN ARKEOLOGI, BAHAGIAN PENGURUSAN OPERASI LUAR DAN LAPANGAN, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN (PPPL), UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2020
hingga
05/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN PUSAT LATIHAN PELAYARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2020
hingga
05/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TAHUN 2020 DAN 2021, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/06/2020
hingga
05/07/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEREKABENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN PELANTAR DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, FAKULTI PENGAJIAN MARITIM, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ A), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ B) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ B), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BLOK B2 KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALIK (PAKEJ C), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF SISTEM ELEKTRIK DI MAKMAL FIZIKAL, MAKMAL GEOSAINS DAN MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PERABOT BINA DALAM DI MAKMAL GEOSAINS, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PERABOT BINA DALAM DI MAKMAL FIZIKAL, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN (PAKEJ A) DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR SEMPADAN (PAKEJ B) DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN BERTURAP KE JETI DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU JALAN DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ A) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ C) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR SEMPADAN (PAKEJ D) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF PAGAR DEKORATIF DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF MAKMAL FIZIKAL DAN MAKMAL GEOSAINS, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIK TARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI TEPI PAGAR SEMPADAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI (FASA 2) DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBINAAN PERABOT BINA DALAM DI MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI SAINS DAN SEKITARAN MARIN (FSSM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/06/2020
hingga
11/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI BOT DISCOVERY V TERPAKAI TERMASUK ENJIN SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/03/2020
hingga
16/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF RUANG PEMBELAJARAN UNTUK DIJADIKAN RUANG "SILENT ROOM" DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA DINDING DALAM DAN LUAR ASRAMA KAMPUS LUAR, TAMAN PERMINT MAKMUR, KOLEJ KEDIAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA DI PEJABAT AM INOS, BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN INOS AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/03/2020
hingga
17/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2020
hingga
16/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2020 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR PERABOT MEJA MAKMAL DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2020
hingga
24/06/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2020
hingga
16/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2020
hingga
16/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN MAKMAL PERSEKITARAN TERKAWAL TANAMAN YANG USANG DI KAMPUS BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/02/2020
hingga
03/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN PUSAT LATIHAN PELAYARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/02/2020
hingga
03/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2020
hingga
29/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA NAIKTARAF PEJABAT BENDAHARI (ZON KEWANGAN PENTADBIRAN), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2020

SEBUT HARGA PENGGANTIAN DISPLAY CONTROLLER BAGI SISTEM PRICESION AIR-CONDITIONER (PAC) DI PUSAT DATA, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI SEDIA ADA UNTUK KEMUDAHAN LALUAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENDAWAIAN SOKET ALUR KELUAR KUASA DI DATARAN KOMPLEKS SISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2020
hingga
25/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PENYAMAN UDARA DI PEJABAT AM HEPA, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SERTA BILIK-BILIK KEGIATAN PELAJAR, BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI PEJABAT BENDAHARI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGARA DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ KEDIAMAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2020

SEBUT HARGA KERJA_KERJA BAIKPULIH PERMUKAAN LANTAI SEDIADA MENGGUNAKAN ‘EPOXY FLOORING’ DI MAKMAL HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/02/2020
hingga
01/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA TANGKI FRP DAN SISTEM PERPAIPAN BAGI PEMBINAAN HATCHERI ARTEMIA DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR MASIN DI BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2020
hingga
02/03/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2020

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2020
hingga
17/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2020

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/02/2020
hingga
17/02/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI UNTUK SAMBUNGAN PANGGILAN DARI PABX INOS KE PABX CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/1/2020
hingga
22/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2020

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG VERTICAL BLIND, ROLLER BLIND, LANGSIR, LAPISAN FILEM HITAM DAN SAND BLASTING STICKER DI STESEN PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/1/2020
hingga
27/1/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2020

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL SET PERALATAN SELAM KEGUNAAN SEKSYEN SELAM, BAHAGIAN PENGURUSAN OPERASI LUAR DAN LAPANGAN, PUSAT PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN LAPANGAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/01/2020
hingga
21/01/2020

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH124/2019

SEBUT HARGA PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERALATAN RANGKAIAN SUIS AKSES PENGGUNA (END USER ACCESS SWITCH) DAN TITIK AKSES TANPA WAYAR (WIRELESS ACCESS POINT - HIGH DENSITY) BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN ZON AKADEMIK (FASA 1) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/12/2019
hingga
22/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH123/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 37

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/12/2019
hingga
11/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH115/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RUANG GALERI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR DI BANGUNAN CANSELORI UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH116/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PEMBELAJARAN BAGI IR 4.0 DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/11/2019
hingga
28/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH122/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PELEKAT PAPAN TANDA DI LALUAN UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2019
hingga
05/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH121/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM SALIRAN PERMUKAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
04/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH117/2019

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM SOKONGAN BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/11/2019
hingga
08/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH118/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI KONFIGURASI UNTUK PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
03/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH119/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/11/2019
hingga
03/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH120/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BANGUNAN PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR, UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/11/2019
hingga
08/12/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH114/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN ALUMINIUM STRIP CEILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/11/2019
hingga
18/11/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH113/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM INSTITUTIONAL REPOSITORI (UMT-IR) PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, UMT

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/11/2019
hingga
13/11/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH112/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM ELEKTRIK BAGI MENAIKTARAF ASTAKA ASRAMA UNTUK DIJADIKAN DEWAN TERTUTUP DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/10/2019
hingga
29/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH109/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN VENTILATION LOUVERS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH106/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN TALANG AIR HUJAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH110/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, BANGUNAN KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH111/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF ASTAKA SEDIA ADA UNTUK DIJADIKAN DEWAN TERTUTUP DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH99/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/10/2019
hingga
22/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH100/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PELEKAT PAPAN TANDA DI LALUAN UTAMA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH101/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH102/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PROJEKTOR DI RUANG KULIAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH103/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU DI KOLEJ KEDIAMAN DAN BILIK KULIAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH104/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG BANGUNAN DAN KAWASAN DI KOLEJ KEDIAMAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH105/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DI BANGUNAN DEWAN SULTAN MIZAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH107/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PEMAMPAT DAN MOTOR ELEKTRIK DI BILIK AHU BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH108/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN CAPACITOR BANK, INDUSTRIAL VENTILATION DAN SURGE PROTECTIVE DEVICE DI BILIK MAIN SWITCH BOARD (MSB) DAN BILIK VOLTAN TINGGI BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH98/2019

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
20/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH97/2019 (RALAT)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM PENCAHAYAAN KHAS STUDIO E-PEMBELAJARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/10/2019
hingga
26/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH95/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM SALIRAN PERMUKAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/10/2019
hingga
13/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH96/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM RANGKAIAN DAN PERALATAN ICT DI STUDIO AL-QURAN, PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/10/2019
hingga
13/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH94/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN STUDIO E-PEMBELAJARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2019
hingga
16/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH93/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM SET PENJANA DAN KERJA ELEKTRIK BERKAITAN DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN DI PULAU BIDONG DAN STESEN PENYELIDIKAN PENYU DI CHAGAR HUTAN, PULAU REDANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
02/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH92/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMBINA DAN MENYIAPKAN JETI DI PUSAT PENYELIDIKAN TASIK KENYIR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/09/2019
hingga
02/10/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH91/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN ANAI-ANAI SECARA KOMPREHENSIF MENGGUNAKAN KAEDAH PEMINTAS UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/09/2019
hingga
30/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH89/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 35

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2019
hingga
25/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH90/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 36

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2019
hingga
25/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH88/2019

SEBUT HARGA MENAIKTARAF VERSI SISTEM MINI-PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) BAGI UNIT X-RAY PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/09/2019
hingga
16/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH87/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA BAIK PULIH SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/08/2019
hingga
28/08/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH86/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/08/2019
hingga
28/08/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH84/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI DI MAKMAL-MAKMAL PPIMG, RUANG BELAKANG PENTAS DEWAN SULTAN MIZAN, BILIK-BILIK PENSYARAH DAN SURAU KOMPLEKS SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2019
hingga
27/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH85/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/07/2019
hingga
27/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PAKAI BUANG BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIT PERUBATAN, MAKMAL PERUBATAN DAN UNIT PERGIGIAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/07/2019
hingga
24/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBAT- UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2019
hingga
21/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH83/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/07/2019
hingga
15/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENJIN SANGKUT PADA BADAN BOT DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/07/2019
hingga
16/09/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH82/2019

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN PUSAT MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/07/2019
hingga
17/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SEDIADA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI COURT YARD, BANGUNAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2019
hingga
13/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERMUKAAN GELANGGANG SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/07/2019
hingga
13/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM COOLING TOWER DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NURZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2019
hingga
03/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG VERTICAL BLINDS, LAPISAN FILEM HITAM DAN SAND BLASTING STICKER DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN (IMB), UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2019
hingga
08/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH60/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 19

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH62/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 21

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH64/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 22

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH65/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 23

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH67/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 25

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH66/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 24

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH68/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 26

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH70/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 27

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH71/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 28

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH72/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 29

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH73/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 30

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH75/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 31

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH76/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 32

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH77/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 33

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH78/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 34

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH44/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 4

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH45/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 5

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH46/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 6

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH47/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 7

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH48/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 8

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH49/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 9

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH50/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 10

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH51/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 11

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH52/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 12

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH53/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 13

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH54/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 14

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH55/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 15

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH56/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 16

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH57/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 17

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

RALAT - UMT/SH58/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 18

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/06/2019
hingga
02/07/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENDAWAIAN SOKET KUASA 13-A DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, RUMAH UNIVERSITI DAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BAGI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TINGKAP SISIP ANGIN DI DALAM TANDAS DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENGGANTIAN KEMASAN LANTAI DI MAKMAL-MAKMAL PPIMG, RUANG BELAKANG PENTAS DEWAN SULTAN MIZAN, BILIK-BILIK PENSYARAH DAN SURAU KOMPLEKS SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4,5 DAN 6 UNTUK DIJADIKAN MAKMAL INTERAKTIF DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/06/2019
hingga
19/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL MAKANAN SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/06/2019
hingga
20/06/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI UNTUK PABX DI INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/05/2019
hingga
27/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
23/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2019

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI ARTEMIA DIBAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN TRANSLASIONAL BAGI INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/05/2019
hingga
23/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET PERALATAN ICT DI MAKMAL AL-QURAN PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2019
hingga
20/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - SIRI 3

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/05/2019
hingga
14/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU – SIRI 2

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2019
hingga
05/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA DINDING LUAR BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
06/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM ‘EPOXY FLOORING’ DI MAKMAL PERIKANAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2019
hingga
06/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI PUSAT ASASI STEM-SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATIC, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/04/2019
hingga
02/05/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK DAN SITEM ELV DI STESEN PENYELIDIKAN TANAH BENCAH DI SETIU BAGI PROJEK PENYELIDIKAN LUAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2019
hingga
22/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF MAKMAL APLIKASI UNTUK DIJADIKAN MAKMAL KOMUNITI MARITIM DAN KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL KOMPUTER DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2019 DAN 2020, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

09/04/2019
hingga
18/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN ENJIN SANGKUT PADA BADAN BOT DISCOVERY, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/04/2019
hingga
15/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
11/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI NAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4, 5 DAN 6 BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH LAMA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/04/2019
hingga
11/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG TENIS DAN MENGECAT SEMULA GARISAN GELANGGANG – GELANGGANG PERMAINAN DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/04/2019
hingga
16/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2019

SEBUT HARGA KERJA -KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA TANGKI AIR UNTUK TERNAKAN IKAN JENIS FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP) BAGI MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/03/2019
hingga
02/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD KEPADA STUDIO AL QURAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2019
hingga
04/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MEMBAIKPULIH RUANG KULIAH KK2 DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/03/2019
hingga
10/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2019

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/03/2019
hingga
08/04/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2019

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN SEATRU KEPADA BALAI KESELAMATAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/03/2019
hingga
24/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2019

SEBUT CADANGAN KERJA-KERJA MENGGANTIKAN PERABOT USANG UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

10/03/2019
hingga
24/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2019

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERALATAN MAKMAL UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - (SIRI I)

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/03/2019
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEBOCORAN BUMBUNG DAN PAIP AIR DALAM TANAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAIP AIR DALAMAN DAN MENGECAT SEMULA DINDING TANDAS DI BANGUNAN KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG (KSARL) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LALUAN BERBUMBUNG BAYWALK DARI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG) KE KOLEJ SISWA UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2019
hingga
11/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2019

SEBUT HARGA KERJA – KERJA MENAIKTARAF MAKMAL BAHASA 1, BILIK KULIAH 4,5 DAN 6 UNTUK DIJADIKAN MAKMAL INTERAKTIF DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/02/2019
hingga
06/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2019

SEBUT HARGA MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2019, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/02/2019
hingga
24/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN SEATRU KEPADA BALAI KESELAMATAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2019
hingga
26/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2019

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP FASA 2 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/02/2019
hingga
21/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI PERALATAN LOAD BALANCER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN PEMBAHARUAN WARANTI KONFIGURASI UNTUK PERALATAN PELAYAN PANGKALAN DATA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERISIAN VIRTUALIZATION VMWARE DAN PEMBAHARUAN WARANTI STORAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/02/2019
hingga
20/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2019

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SATU (1) UNIT MESIN FOTOSTAT (PELBAGAI KEUPAYAAN) UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN BAGI KEGUNAAN DI BILIK KEBAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/02/2019
hingga
12/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2019

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH, DAN PELAJAR/GRADUAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/01/2019
hingga
12/02/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH81/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BANGUNAN INSTITUT BIOTEKNOLOGI MARIN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/12/2018
hingga
24/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH80/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI BELANGKAS DI KUALA KEMAMAN UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2018
hingga
26/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH78/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/11/2018
hingga
05/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH79/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PENYENGGARAAN, PELANJUTAN WARANTI BAGI PERALATAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/11/2018
hingga
06/12/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH77/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI MAKMAL REMOTE SENSING & GIS, PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/11/2018
hingga
14/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH74/2018

SEBUT HARGA PELANJUTAN JAMINAN WARANTI, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM BEKALAN KUASA RAK RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH75/2018

SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN SOKONGAN UNTUK PENGURUSAN INTERNET DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH76/2018

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INSTRUMEN PELAN PELAPIS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - PENILAIAN 360 DARJAH

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH72/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN COMPRESSOR BAGI SISTEM WATER COOLED CHILLER CARRIER DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2018
hingga
29/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH73/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG JERIJI DI MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2018
hingga
29/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP03/2018

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0(A)V6 (2002), PROTON WAJA 1.6 A/T (2005) DAN NISSAN FRONTIER P/UP 4WD 2.5L (D) (2008) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/10/2018
hingga
05/11/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH71/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SEMINAR DI PUSAT ISLAM SULTAN MAHMUD KEPADA STUDIO AL QURAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2019

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAIP AIR DALAMAN DAN MENGECAT SEMULA DINDING TANDAS DI BANGUNAN KOLEJ SISWA ABDUL RAHMAN LIMBONG (KSARL) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
18/03/2019

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH68/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI AUDITORIUM MAHYUDIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/10/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH69/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN SET LENGKAPAN PENDARFLUOR BANGUNAN HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL SUB UTAMA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DI KOMPLEKS SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/10/2018
hingga
15/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH66/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM BLOWER DAN AERATION BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM BEKALAN AIR SERTA PERPAIPAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/09/2018
hingga
09/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH65/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA CADANGAN PENYELENGGARAAN BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BLOK D UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/09/2018
hingga
04/10/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH63/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENTAULIAHKAN LANJUTAN WARANTI UNTUK PERKAKASAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI PERKAKASAN DAN PERISIAN WAF UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2018
hingga
25/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH64/2018

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN, PELANJUTAN WARANTI BAGI PERALATAN PUSAT DATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/09/2018
hingga
25/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH62/2018

SEBUT HARGA KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN ALAMI KENYIR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/09/2018
hingga
23/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH61/2018

SEBUT HARGA PAKEJ PENERBANGAN, PENGINAPAN, MAKAN DAN PENGANGKUTAN DELEGASI ENACTUS UMT KE SAN JOSE, CALIFORNIA, USA

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/09/2018
hingga
10/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH60/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF RUANG GALERI KORPORAT DI BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2018
hingga
06/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2018

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL BERKELOMPOK DAN PERLINDUNGAN INSURANS INDEMNITI PROFESIONAL BERKELOMPOK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
05/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH59/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET SUPER KOMPUTER DAN SET KOMPUTER RIBA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/08/2018
hingga
04/09/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH58/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG SERTA MENTAULIAHKAN SISTEM PAPARAN IKLAN ELEKTRONIK PADA TIANG LAMPU JALAN UTAMA, KAMPUS UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/08/2018
hingga
30/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA PERALATAN AUDIO VISUAL DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-16 TAHUN 2018 DAN KE-17 TAHUN 2019 BAGI TEMPOH (2+1 TAHUN), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR BEKALAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERUBATAN PAKAI BUANG DAN PERGIGIAN PAKAI BUANG DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PENYELENGGARAAN BILIK PENSYARAH DI BANGUNAN BLOK D UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/08/2018
hingga
16/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP02/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0 SEI (A) (1999) DAN PROTON PERDANA 2.0 (A) V6 (2001) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/08/2018
hingga
13/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018 (PINDAAN)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
30/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018 (PINDAAN)

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
30/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2018

SEBUT HARGA PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR RANGKAIAN DAN PERKHIDMATAN APNIC DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/07/2018
hingga
06/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2018

SEBUT HARGA BAGI KOMPUTER TABLET UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA PENGANGKUTAN BOT KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN BAGI TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2018

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN DAN SOKONGAN ORACLE PELAYAN PANGKALAN DATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/07/2018
hingga
23/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN PAM PENGGALAK DI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), DEWAN SULTAN MIZAN (DSM) DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

03/07/2018
hingga
15/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN LIF PENUMPANG DI BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/07/2018
hingga
26/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2018

SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENGGANTIAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI AUDITORIUM MAHYUDIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/07/2018
hingga
16/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SILING DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

26/06/2018
hingga
08/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SHP01/2018

SEBUT HARGA PELUPUSAN BAGI MEMBELI PROTON PERDANA 2.0 SEI (A) (1999) DAN PROTON PERDANA 2.0 (A) V6 (2001) TERPAKAI SEBAGAIMANA (AS IS WHERE IS), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/06/2018
hingga
08/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

04/06/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2018

SEBUT HARGA TAWARAN SEMULA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL UKIRAN DI PEJABAT NAIB CANSELOR DAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMASANGAN PERALATAN AUDIO VISUAL BAGI BILIK MESYUARAT KAPAS, PEJABAT PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN BANGUNAN KABIN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR DAN MAKMAL AL-SAFA, PPIMG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2018

SEBUT HARGA KERJA - KERJA PENGGANTIAN BARU SISTEM PENYAMAN UADARA DI RUANG PEJABAT KABIN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2018
hingga
06/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2018

SEBUT HARGA KERJA- KERJA MEMBAIKPULIH KEMASAN CAT DALAM BANGUNAN BAGI KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG (KKARL), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/05/2018
hingga
06/07/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON PENTADBIRAN DAN STESEN PENYELIDIKAN LUAR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2018
hingga
10/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SINGLE BEAM VISIBLE SPECTROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2018
hingga
03/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2018

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENCUCI DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH, DAN PELAJAR/GRADUAN) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2018
hingga
03/06/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2018-PINDAAN

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LADANG AGROTEKNOLOGI PPSTM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN KAMPUS BUKIT KOR, MARANG, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2018
hingga
16/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAM BAGI SISTEM MENARA PENYEJUK DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/05/2018
hingga
23/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/05/2018
hingga
16/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM MAIN POOL DAN DIVING POOL -DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/04/2018
hingga
03/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2018

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LADANG AGROTEKNOLOGI PPSTM SERTA KERJA -KERJA BERKAITAN KAMPUS BUKIT KOR,MARANG UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

30/04/2018
hingga
13/05/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PARKIR BASIKAL BERBUMBUNG DI KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2018
hingga
06/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2018-PINDAAN

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2018

SEBUT HARGA SISTEM AUTOMASI PENCAHAYAAN TANDAS DI BANGUNAN -BANGUNAN UTAMA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/04/2018
hingga
06/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM ELEKTRIK BAGI ZON AKADEMIK UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

18/04/2018
hingga
30/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KEROSAKAN PAGAR DI HATCHERI AKUATROP, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL DI RUANG-RUANG KULIAH DAN AUDITORIUM DI ZON AKADEMIK SERTA DEWAN SENAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL UKIRAN DI PEJABAT NAIB CANSELOR DAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM ELEKTRIK BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM PENYAMAN UDARA BAGI PEMBINAAN KOMPLEKS MAKMAL PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/04/2018
hingga
29/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PINTU BILIK DAN TANDAS UNTUK BANGUNAN ZON PENTADBIRAN DAN BANGUNAN ZON AKADEMIK, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2018
hingga
11/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN SISI BAGI DUA (2) BUAH BAS HINO RK1JSKA UNTUK KENDERAAN JABATAN (TAD 1924 & TAD 2732), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/03/2018
hingga
11/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEMPAT LETAK BASIKAL BERBUMBUNG DI KOLEJ SISWA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/03/2018
hingga
02/04/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAM MAIN POOL DAN DIVING POOL DI KOMPLEKS SUKAN TENGKU MUHAMMAD ISMAIL, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

19/03/2018
hingga
29/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2018

Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Beg Sandang Sempena Minggu Jalinan Mesra Bagi Tempoh Dua (2) Tahun, Universiti Malaysia Terengganu

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2018
hingga
25/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T-SHIRT BERKOLAR SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/03/2018
hingga
25/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN JETI TERAPUNG (FLOATING JETTY) SECARA REKA DAN BINA DI PANTAI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/03/2018
hingga
15/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2018

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH SET KOMPUTER, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2018
hingga
20/08/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI PELAJAR PRA SISWAZAH DAN PASCA SISWAZAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/03/2018
hingga
14/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERATIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/03/2018
hingga
08/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2018

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN HATCHERI BELANGKAS DI KAMPUNG GONG BATU, SETIU UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
06/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
12/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2018

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN, UMT, PULAU BIDONG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/02/2018
hingga
12/03/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2018

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL , MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA SISTEM MEKANIKAL BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TEACHING LEARNING PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

07/02/2018
hingga
20/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2018

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN PERALATAN UNTUK KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 2018 TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/01/2018
hingga
04/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2018

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK DAN AUDIO VISUAL BAGI CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERATIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2018
hingga
01/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2018

SEBUT HARGA PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK RANGKAIAN DAN AUDIO VISUAL BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN ‘TEACHING AND LEARNING’ PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/01/2018
hingga
01/02/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2018

SEBUT HARGA MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN ‘TEACHING AND LEARNING’ UNTUK PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2018
hingga
24/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2018

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT KEPADA RUANG PEMBELAJARAN INTERAKTIF, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/01/2018
hingga
24/01/2018

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH57/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENYELENGARAAN DAN MENUKARGANTI TONG TUALA WANITA (FEMININE BINS) DI KOLEJ SISWA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/12/2017
hingga
26/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH55/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET PERALATAN MEMANAH KATEGORI RECURVE DAN COMPOUND, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/11/2017
hingga
10/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH56/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/11/2017
hingga
11/12/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH53/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FABRIK BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM STAF BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2017
hingga
20/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH54/2017

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKEJ DIARI (JOURNAL NOTE BOOK) SERTA KALENDAR MEJA TAHUN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/11/2017
hingga
20/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH52/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT TAMBAHAN SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DI BLOK B, BANGUNAN CANSELORI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/11/2017
hingga
08/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH51/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN FEEDER PILLAR 100A UNTUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN DI BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

29/10/2017
hingga
07/11/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH49/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN, PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI BAGI PERALATAN SOKONGAN UNTUK PENGURUSAN INTERNET DAN RANGKAIAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/10/2017
hingga
26/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH50/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PAPARAN LUAR MULTIMEDIA ELEKTRONIK LED SKRIN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/10/2017
hingga
30/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH48/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MULTI-MODE MICROPLATE DETECTION PLATFORM UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/10/2017
hingga
23/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH47/2017

SEBUT HARGA PERLINDUNGAN INSURANS TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
04/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH45/2017

SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN (CCTV) DI BANGUNAN KOMPLEKS KULIAH PUSAT UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
05/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH46/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN BILIK PELAJAR DI KOLEJ KEDIAMAN SHEIKH ABDUL MALEK DAN KOLEJ KEDIAMAN ABDUL RAHMAN LIMBONG DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/09/2017
hingga
08/10/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH44/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PAM DI DEWAN SULTAN MIZAN DAN BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN/PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/09/2017
hingga
14/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH43/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN LAWATAN DAN PEMERIKSAAN PEPASANGAN ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DAN RENDAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/09/2017
hingga
20/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH42/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM SET PENJANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05/09/2017
hingga
14/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH41/2017

SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN PERALATAN, PERISIAN DAN KONFIGURASI SISTEM TITIK CAPAIAN TANPA WAYAR DAN PELANJUTAN WARANTI PERKAKASAN RANGKAIAN UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

28/08/2017
hingga
07/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH40/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN BARU SISTEM PENYAMAN UDARA DI RUANG KULIAH DAN MAKMAL DI PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN DAN KOMPLEKS KULIAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

27/08/2017
hingga
07/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH37/2017

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKALKAN UBAT-UBATAN DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH38/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN MARIN, UMT, PULAU BIDONG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH39/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI STESEN PENYELIDIKAN PENYU CHAGAR HUTANG, PULAU REDANG, TERENGGANU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/08/2017
hingga
06/09/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH36/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA DAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KEPADA PELAJAR SEMPENA PROGRAM SURVIVAL LAUT DAN PENGHAYATAN WARISAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/08/2017
hingga
24/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH34/2017

SEBUT HARGA PENYAMBUNGAN LESEN PERISIAN DAN SOKONGAN ORACLE PELAYAN PANGKALAN DATA,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2017
hingga
27/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH35/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT PELBAGAI SAIZ DAN KEPALA SURAT JABATAN (LETTERHEAD) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/08/2017
hingga
27/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH33/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISO/IEC 27001:2013) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/08/2017
hingga
13/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH30/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIA, MENGHANTAR DAN MEMBEKAL MAKANAN SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA UNTUK TEMPOH DUA (2) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2017
hingga
31/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH31/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAH SEBUAH AMBULAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

23/07/2017
hingga
31/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH32/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA MESIN HEMATOLOGY ANALYZER UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/07/2017
hingga
01/08/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH28/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK UNTUK LAMPU JALAN, LAMPU KAWASAN DAN LAMPU LUAR BANGUNAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/07/2017
hingga
30/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH29/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK BILIK KULIAH DI KOMPLEKS KULIAH PUSAT, KOMPLEKS KULIAH DAN PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

17/07/2017
hingga
30/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH26/2017

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENGAMBILAN GAMBAR GRADUAN DAN GAMBAR STUDIO SEMPENA KONVOKESYEN KE-15 TAHUN 2017, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/07/2017
hingga
23/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH27/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/07/2017
hingga
17/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH25/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA DUCTED CHEMICAL STORAGE CABINET DOUBLE DOOR DAN DUCTED CHEMICAL STORAGE CABINET SINGLE DOOR UNTUK KEGUNAAN INSTITUT AKUAKULTUR TROPIKA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

05//07/2017
hingga
16/07/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH24/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENYUSUN PERABOT SERTA KELENGKAPAN DI BANGUNAN MAKMAL SAINS NAUTIKA, PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN (PPKK) UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

15/06/2017
hingga
21/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH23/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SISTEM ELEKTRIK BAGI CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

13/06/2017
hingga
20/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH22/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBAIKI KEBOCORAN BUMBUNG, TALANG AIR HUJAN, LANTAI DAN TANGGA KONKRIT SERTA KEBOCORAN PAIP AIR DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/06/2017
hingga
20/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH21/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG BOX CULVERT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI MENGGANTIKAN JAMBATAN KAYU SEDIA ADA DI BUKIT KOR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

06/06/2017
hingga
18/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2017 - PINDAAN

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/05/2017
hingga
11/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH19/2017

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN SISTEM PENGAMBILAN AIR MASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

31/05/2017
hingga
07/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH20/2017

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MEROBOH BANGUNAN HATCHERI LAMA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/06/2017
hingga
08/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH18/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

24/05/2017
hingga
05/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH16/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LAPISAN KALIS CAHAYA (TINTED FILM) DI PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2017
hingga
30/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH17/2017

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT TAPAK, STOR, TANDAS, PAGAR SEMPADAN DAN PAPAN TANDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LOJI NYAHGARAM AIR MASIN DI BAWAH PROGRAM PENYELIDIKAN STRATEGIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI JAMINAN AIR KEBANGSAAN DI ATAS LOT 1968 DAN 78 MUKIM SENOK, KG. PANTAI SENOK, TAWANG, JAJAHAN BACHOK, KELANTAN

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/05/2017
hingga
29/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH15/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN PANEL PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KOMPLEKS SISWA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

21/05/2017
hingga
01/06/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH14/2017

TAWARAN SEMULA SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA SPECTROFLUOROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

14/05/2017
hingga
22/05/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH11/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALBUM KONVOKESYEN UNTUK KEGUNAAN MAJLIS KONVOKESYEN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH12/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENJAHIT, MENYIAPKAN DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH13/2017

SEBUT HARGA MENGAMBIL, MENGHANTAR DAN MENCUCI DRY CLEANING PAKAIAN AKADEMIK (VIP, PENSYARAH DAN PELAJAR/GRADUAN) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

11/04/2017
hingga
23/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH10/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT SEMPENA MINGGU JALINAN MESRA BAGI TAHUN 2017 DAN 2018, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

22/03/2017
hingga
03/04/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH09/2017

SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN PAGAR KAWASAN TERNAKAN KELULUT DI BUKIT KOR UNTUK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

12/03/2017
hingga
20/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH07/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK MESYUARAT PUSAT PEMBANGUNAN DAN HARTA, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2017
hingga
15/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH08/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA SERVER KOMPUTER UNTUK KEGUNAAN PROJEK FLAGSHIP MALAYSIAN OCEANOGRAPHIC DATA AGGREGATION & ARCHIVING SYSTEM (MYDAS), KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA (MOSTI), UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

08/03/2017
hingga
19/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH06/2017

SEBUT HARGA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT PELBAGAI SAIZ DAN KEPALA SURAT JABATAN (LETTERHEAD) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

02/03/2017
hingga
14/03/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH05/2017

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BAHAN GUNA HABIS MAKMAL UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

16/02/2017
hingga
27/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2017-PINDAAN

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGUKUR ARUS LAUT SECARA MENEGAK DAN KEKERAPAN OMBAK SEMASA UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
13/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH04/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA LAMINAR AIR FLOW UNTUK KEGUNAAN MAKMAL BERPUSAT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2017
hingga
12/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH03/2017

SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI SEMULA DAN PENYELENGGARAAN BAGI ALAT PERLINDUNGAN ELEKTRIK, DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

01/02/2017
hingga
13/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH01/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA SPECTROFLUOROPHOTOMETER UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
07/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH02/2017

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA PENGUKUR ARUS LAUT SECARA MENEGAK DAN KEKERAPAN OMBAK SEMASA UNTUK KEGUNAAN INSTITUT OSEANOGRAFI DAN SEKITARAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

25/01/2017
hingga
07/02/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2016 (RALAT)

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/12/2016
hingga
08/01/2016

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH70/2016

SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASEMULA COMPLETE RETORT SYSTEM BAGI MAKMAL PEMPROSESAN DAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN, PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN,UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Papar||Perihal Pembukaan ||Perihal Keputusan

20/12/2016
hingga
01/01/2017

TUTUP,
(menunggu Perihal Pembukaan dan Keputusan)

UMT/SH67/2016